Σημαντική αύξηση των πωλήσεων κατά 26% ετησίως παρουσίασαν τα Public, συμφερόντων Πάνου Γερμανού, στο 11μηνο του 2015.

Στην ενίσχυση των αποτελεσμάτων του 2015, συνέβαλε μεταξύ άλλων και η στρατηγική επιλογή των Public  να ενισχύσουν το υπάρχον πρoϊοντικό τους χαρτοφυλάκιο με την είσοδό τους και στην αγορά των εποχικών προϊόντων σε επιλεγμένες κατηγορίες,  στρατηγική που αναμένεται να εξελιχθεί περαιτέρω και μέσα στο 2016. Την υψηλή θέση που κατέχουν τα Public στην προτίμηση των καταναλωτών επιβεβαιώνει η συνεχής διεύρυνση της επισκεψιμότητας των καταστημάτων.

Η Διοίκηση της εταιρίας εκτιμά ότι το 2015 οι επισκέπτες θα ξεπεράσουν τα 25 εκατ. στα φυσικά της καταστήματα, αυξημένοι κατά 25% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Με αντίστοιχη δυναμική κινείται και η βάση των online επισκεπτών των e-shop της εταιρίας (www.public.gr και www.public-cyprus.com.cy), με τους επισκέπτες να ξεπερνούν τα 32 εκατ., αυξημένοι κατά 30% ετησίως.

Στα πετυχημένα αποτελέσματα της εταιρίας σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η επένδυσή της σε ένα μεγάλο πλάνο ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της. Σήμερα, τα καταστήματα Public απασχολούν 1.500 εργαζόμενους στα 48 καταστήματά τους σε Ελλάδα και Κύπρο. Την περίοδο μάλιστα των Χριστουγέννων, το προσωπικό της εταιρίας ενισχύεται,  με την πρόσληψη  417 νέων εποχικών υπαλλήλων.