Η Μ-STATανέπτυξε την προηγμένη Push Notifications πλατφόρμα, Push My Apps, η οποία δίνει τη δυνατότητα άμεσης και στοχευμένης επικοινωνίας με το κοινό, μέσω των mobile εφαρμογών.

Πιο συγκεκριμένα, η Push My Apps πλατφόρμα δημιουργεί ένα real time κανάλι επικοινωνίας, με βάση custom κριτήρια, όπως το προφίλ του χρήστη, την τρέχουσα τοποθεσία του, αλλά και τις προτιμήσεις του. Με πλήθος καινοτόμων χαρακτηριστικών, όπως geo-targeting, dynamic segmentation, rich push καμπάνιες και aggregated statistics, η πλατφόρμα απευθύνεται σε κάθε brand που επιθυμεί να αυξήσει το awareness και να μεγιστοποιήσει αντίστοιχα, το user engagement  και το revenue μέσω του mobile. Στο πελατολόγιο της Push My Apps, έχουν ήδη ενταχθεί διακεκριμένα brands της αγοράς, όπως ο όμιλος 24Μedia με το Sport24, η Αllianz Eλλάδος, η Ευρώπη Ασφαλιστική και το SchoolBus Alert.