Ως ευκαιρία για δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος βλέπουν πλέον την ψηφιακή ασφάλεια αλλά και την ιδιωτικότητα των δεδομένων οι οργανισμοί παγκοσμίως, σύμφωνα με την έρευνα The Global State of Information Security Survey 2017 της PwC.

Το 59% των συμμετεχόντων στην έρευνα αναφέρει αύξηση των κονδυλίων για ψηφιακή ασφάλεια, ως απόρροια του business digitization. Το data privacy είναι προτεραιότητα για την εκπαίδευση των εργαζομένων στο 56% των οργανισμών. To 46% των επιχειρήσεων χαράσσει στρατηγική ψηφιακής ασφάλειας για το Internet of Things, ενώ χαρακτηριστική είναι η έμφαση που δίνουν οι οργανισμοί σε εξελιγμένες λύσεις authentication –το 57% αυτών ήδη χρησιμοποιεί biometrics. Επίσης, η έρευνα κατέδειξε την αυξημένη εμπιστοσύνη των οργανισμών στο cloud: το 63% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσε ότι υλοποιούν υπηρεσίες IT στο cloud, ενώ το ένα τρίτο αυτών εμφανίζεται διατεθειμένο να εκχωρήσει λειτουργίες finance και operations σε cloud providers. Τέλος, το 53% των οργανισμών χρησιμοποιεί open-source software και το 62% managed security services για ψηφιακή ασφάλεια και data privacy, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία που δίνουν οι επιχειρήσεις στην ψηφιακή ασφάλεια, ακόμα και εάν δεν έχουν εσωτερικά τους πόρους για να καλύψουν κάθε πτυχή της στρατηγικής.