Σύμφωνα με την Έρευνα για την Παγκόσμια Κατάσταση Ασφάλειας των Πληροφοριών (2011 Global State of Information Security Survey) της PwC, ένας στους δύο συμμετέχοντες πιστεύει ότι οι οικονομικές συνθήκες συνεχίζουν να επηρεάζουν τις επενδύσεις για την Ασφάλεια των Πληροφοριών.

Όμως υπάρχει και αισιοδοξία, καθώς οι περισσότεροι είπαν ότι οι εταιρείες τους πρόκειται να αυξήσουν τις επενδύσεις για την Ασφάλεια την επόμενη χρονιά. Πρόκειται για την 8η παγκόσμια έρευνα για την Ασφάλεια των Πληροφοριών σε όλο τον κόσμο, τη σημαντικότερη έρευνα στον κλάδο, που διεξήγαγε η PwC σε συνεργασία με τα περιοδικά CIO και CSO.  Συμμετείχαν πάνω από 12.800 στελέχη εταιρειών από 135 χώρες, ανάμεσα στις οποίες και η Ελλάδα.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν αισιόδοξοι, αλλά και επιφυλακτικοί. Όπως ήδη αναφέραμε, πάνω από τους μισούς (52%) δήλωσαν ότι η εταιρεία τους πρόκειται να αυξήσει τις επενδύσεις για την Ασφάλεια, αλλά και ότι οι άμεσοι συνεργάτες και οι προμηθευτές τους, ιδιαιτέρως οι outsourcers (εξωτερικοί πάροχοι), αποδυναμώθηκαν από τις οικονομικές συνθήκες.

Επίσης, το 47% δήλωσε ότι οι εταιρείες τους επηρεάστηκαν από τις περικοπές των δαπανών, καθυστερώντας ή και αναβάλλοντας έργα σχετικά με την Ασφάλεια. Η έρευνα εντοπίζει τους βασικούς παράγοντες που οδήγησαν τις επενδύσεις στην Ασφάλεια αυτή τη χρονιά. Οι εταιρείες επένδυσαν για να αποφύγουν τις οικονομικές επιπτώσεις από πιθανά περιστατικά ασφαλείας  (49%), για να διασφαλίσουν τη συνέχεια των εργασιών τους και τη δυνατότητα ανάκαμψης από περιστατικά καταστροφής (40% ), για να διατηρήσουν την καλή τους φήμη (35%), για συμμόρφωση με εσωτερικές πολιτικές ασφάλειας (34%) και για κανονιστική συμμόρφωση (33%).

Σύμφωνα με την έρευνα, ο μόνος παράγοντας καθορισμού των δαπανών που αυξήθηκε σημαντικά αυτή τη χρονιά ήταν οι ‘υπηρεσίες προς τους ενδοεπιχειρησιακούς πελάτες’. Αυτός ο παράγοντας, ενώ ήταν στο τέλος της λίστας το 2007, έφτασε φέτος να βρίσκεται σχεδόν στην κορυφή. Η αύξηση αυτή αποδεικνύει τη σταθερά στρατηγική σημασία που έχει η Ασφάλεια για τη λειτουργία των επιχειρήσεων.