Σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη της PricewaterhouseCoopers (PwC) 'Παγκόσμια επισκόπηση για την Ψυχαγωγία και τα ΜΜΕ, 2009-2013' (Global Entertainment & Media Outlook, 2009-2013), μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια οι ψηφιακές τεχνολογίες θα επεκταθούν ραγδαία σε όλους τους τομείς της Ψυχαγωγίας και των ΜΜΕ, παράλληλα με τη μετάβαση στο νέο ψηφιακό περιβάλλον.

Η παγκόσμια αγορά Ψυχαγωγίας και ΜΜΕ, στην οποία περιλαμβάνονται τόσο η καταναλωτική όσο και η διαφημιστική δαπάνη, θα παρουσιάσει μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 2,7% για ολόκληρη την περίοδο 2009-2013, ενώ τα έσοδα αναμένεται να φτάσουν το 1,6 τρισ. δολάρια το 2013.

Αρχικά, αναμένουμε μία μείωση της τάξης του 3,9% για το 2009, καθώς και μία μικρή άνοδο κατά 0,4% το 2010, ενώ το υπόλοιπο χρονικό διάστημα η ανάπτυξη θα είναι πολύ ταχύτερη, φθάνοντας έως και το 7,1% το 2013. Το βέβαιο είναι ότι αυτή η ύφεση θα διαρκέσει περισσότερο από προηγούμενες, λόγω της οξύτερης οικονομικής κρίσης, και ο αντίκτυπος στις δαπάνες των καταναλωτών θα είναι πολύ μεγαλύτερος απ ότι στο παρελθόν. Η Ψυχαγωγία και τα ΜΜΕ δεν αποτελούν εξαίρεση από τη συγκεκριμένη τάση, καθώς αναμένεται η καταναλωτική δαπάνη στον κλάδο αυτό να σημειώσει πτώση 1,2% το2009, να παραμείνει χαμηλή το 2010 και να παρουσιάσει σχετικά μικρή ανάπτυξη 3,2% το 2011.