Σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη της PwC για τον κλάδο της Ψυχαγωγίας & των ΜΜΕ, ‘Global Entertainment & Media Outlook 2011-2015’, βρισκόμαστε στη ‘χρυσή εποχή των καταναλωτών’ που με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας αποκτούν περισσότερη δύναμη, καθώς η ζήτηση για ψηφιακές υπηρεσίες αποτελεί πλέον τον κανόνα.

Το 2010 η παγκόσμια οικονομία άρχισε να ανακάμπτει από την κατακόρυφη πτώση του 2009 και οι δαπάνες του κλάδου της Ψυχαγωγίας & των ΜΜΕ σημείωσαν αύξηση 4,6%. Μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια προβλέπεται ότι σε παγκόσμιο επίπεδο το σύνολο των δαπανών του κλάδου θα αυξηθεί από $1,4 τρισ. (το 2010) σε $1,9 τρισ. (το 2015). Πρόκειται για μια μέση αύξηση 5,75% η οποία οφείλεται στην οικονομική ανάπτυξη αλλά όμως και στο γεγονός ότι οι δαπάνες μετατοπίζονται με μεγάλη ταχύτητα από τις παραδοσιακές στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Σήμερα, οι δαπάνες για ψηφιακές πλατφόρμες υπολογίζονται στο 26% του συνόλου, ενώ μέχρι το 2015 αναμένεται να φθάσουν το 33,9%. Οι καταναλωτικές δαπάνες επίσης βελτιώθηκαν, σημειώνοντας αύξηση 2,2% το 2010, ύστερα από πτώση -0,4% το 2009. Αντίθετα, οι δαπάνες πρόσβασης στο Internet δεν φάνηκε να επηρεάζονται από την κρίση, καθώς σημείωσαν άνοδο κατά 9,2% το 2009 και το 2010, και αναμένεται να αυξηθούν από $270 δισ. το 2010 στα $408 δισ. το 2015 (μέση ετήσια αύξηση 8,6%).