Περισσότερο από τα δύο τρίτα των εταιρειών παγκοσμίως (68,5%) σχεδιάζουν μέσα στο 2020 να επενδύσουν τουλάχιστον το 5% του IT budget τους στο cybersecurity - όταν το 2019 το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζονταν στο 56%.

Επιπλέον, σχεδόν το 30% θέλει να επενδύσει περισσότερο από το 10% του IT budget τους στο cybersecurity, όπως προκύπτει από μια πρόσφατη μελέτη της PwC. Ένας λόγος για το αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον σε αυτήν την περιοχή είναι το γεγονός ότι το 76% των επιχειρήσεων είναι πεπεισμένες ότι πρέπει να ενισχύσουν τις cyber security ομάδες τους.

Παράλληλα, το 72% των ερωτηθέντων θέτει ως αναγκαιότητα την ισχυρότερη συμμετοχή των security specialists στη στρατηγική και τις διαδικασίες τους, ενώ το 64% θεωρεί απαραίτητο να αναπτυχθεί αυτή η ικανότητα στους συνεργάτες και προμηθευτές τους για την αρτιότερη ανάλυση των cyber κινδύνων. «Ενώ οι επαρκείς επενδύσεις σε δυνατότητες και προσωπικό cyber security αποτελούσε αναγκαίο κακό πριν από μερικά χρόνια, σήμερα είναι στρατηγική επιλογή» τονίζει ο Jörg Asma, Partner και Cyber Security Leader της PwC.

Η εμπειρία δείχνει, σύμφωνα με την PwC, ότι με ένα ποσοστό επενδύσεων πάνω από το 5%, οι προοπτικές για τις εταιρείες να αναγνωρίσουν μεγάλες απειλές έγκαιρα και να περιορίσουν στο ελάχιστο τις ζημιές από αυτές είναι πολύ καλές. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες έχουν κατανοήσει ότι πρέπει να κάνουν μια ποιοτική αλλαγή στις cyber security υποδομές τους προκειμένου να διατηρήσουν υψηλά επίπεδα ασφαλείας στο μέλλον.

Το ΝetFAX κάνει τον Οκτώβριο πολυήμερο αφιέρωμα στον Eυρωπαϊκό Mήνα Kυβερνοασφάλειας. Έρευνες, Αναλύσεις, Συνεντεύξεις και Απόψεις από τα σημαντικότερα στελέχη του χώρου και CISOs της ελληνικής και διεθνής αγοράς θα φιλοξενούνται κάθε μέρα τον Οκτώβριο στις σελίδες του NetFAX, αποτυπώνοντας την εικόνα της αγοράς cyber security στην πλήρη διάστασή της.