Στην επέκταση των δραστηριοτήτων της προχώρα η PwC Ελλάδας, η οποία ανακοίνωσε τη δημιουργία Technology Innovation Hub στην Πάτρα για την ανάπτυξη νέων εργαλείων τεχνολογίας και καινοτομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX το Κέντρο Καινοτομίας, το πρώτο της εταιρείας στην Ελλάδα, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία, βάσει του προγραμματισμού που έχει γίνει, μέσα στους επόμενους μήνες (ενδεχομένως τον Νοέμβριο) και πάντως πριν το τέλος της χρονιάς που διανύουμε. Αυτή τη στιγμή η PwC βρίσκεται σε διαδικασία σύναψης στρατηγικών συνεργασιών τόσο με τοπικούς φορείς όσο και με το οικοσύστημα των startups που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Όπως ανακοινώθηκε, η PwC έχει προχωρήσει ήδη στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Να σημειωθεί πως τα γραφεία της PwC στην Πάτρα είναι υπό διαμόρφωση ενώ έχει ξεκινήσει και η διαδικασία στελέχωσής τους.

Ποιες ειδικότητες εντάσσονται στο Κέντρο Καινοτομίας
Το προσωπικό που θα στελεχώσει το Technology Innovation Hub θα απαρτίζεται αρχικά από:

  • Full Stack Developers
  • Cloud engineers
  • DevOps developers
  • Cyber security experts

Στόχος του Κέντρου είναι η αξιοποίηση του τοπικού οικοσυστήματος τεχνολογίας για την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων και το σχεδιασμό δράσεων που προωθούν και ενισχύουν την ένταξη των πλέον εξελιγμένων λύσεων τεχνολογίας στην κοινωνική και επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η Πάτρα επελέγη ως τοποθεσία για τη ανάπτυξη του hub καθώς διαθέτει υψηλό ακαδημαϊκό και τεχνολογικό υπόβαθρο, με τη λειτουργία ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων, ενώ, παράλληλα δραστηριοποιούνται πλήθος νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων. Η ανάπτυξη καινοτομίας μέσω του Technology Innovation Hub αναμένεται να δημιουργήσει ανταποδοτικά οφέλη για την τοπική κοινωνία καθώς αφενός δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας τον κύκλο της οικονομίας, και αφετέρου συνεισφέρει στην ενίσχυση του τεχνολογικού προφίλ της περιοχής, αναδεικνύοντας τη σε ελκυστικό επενδυτικό προορισμό.

«Μέσα από τη σύμπλευση και τη δημιουργία ισχυρών συμμαχιών, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ιδεών, τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και την ανάπτυξη καινοτομίας, στοχεύουμε στη διαμόρφωση μιας κοινότητας που θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του ψηφιακού μετασχηματισμού τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο μέσω του παγκόσμιου δικτύου της PwC», δήλωσε ο Γιώργος Κολλιδάς, Partner, Technology Leader, PwC Ελλάδας.