Η PwC ανέλυσε μια μικρή ομάδα εταιρειών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της δημιουργίας εμπιστοσύνης για τα δεδομένα, αποτελώντας παράδειγμα για άλλες επιχειρήσεις που αναζητούν τρόπους αξιοποίησης των δεδομένων με ασφαλή και δεοντολογικό τρόπο.

Σήμερα, σύμφωνα με τη σχετική έκθεση «Digital Trust Insights: Data Trust» , οι εταιρείες που δεν τηρούν κάποια επίσημη διαδικασία για την αξιοποίηση των δεδομένων αποτελούν μειοψηφία. To 72% των συμμετεχόντων στην έρευνα – ο συνολικός αριθμός των οποίων ξεπέρασε τις 3.500 χιλιάδες- ανέφερε ότι η εταιρεία τους διαθέτει ήδη την αντίστοιχη διαδικασία.

Μεταξύ των ερωτηθέντων που συμμετείχαν στην έρευνα και διαθέτουν επίσημη διαδικασία για την απόδοση αξίας στα δεδομένα τους, το 37% εμπλέκει σε σταθερή βάση την ομάδα προστασίας δεδομένων. Ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις διαχείρισης δεδομένων τους καθιστά πρωτοστάτες της εμπιστοσύνης για τα δεδομένα.

Ένα κοινό στοιχείο μεταξύ των πρωτοπόρων (data trust pacesetters) που εμπιστεύονται τα δεδομένα, είναι η ικανότητα τους να αξιολογούν και να αξιοποιούν τα δεδομένα με στόχο την βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Ανάμεσα σε αυτούς, με ποσοστό 61% βρίσκονται εκείνοι που έχουν αναπτύξει στρατηγική για την αξιοποίηση των δεδομένων με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων, σε σύγκριση με μόλις το 46% του συνόλου των εταιρειών. Ως αποτέλεσμα, έχουν τριπλάσια πιθανότητα να δουν τις επενδύσεις τους να αποδίδουν (ROI) (24%) από τους υπόλοιπους (7%).