Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε ο Πύργος Ελέγχου στον ΕΦΚΑ, ένα σύγχρονο ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης των εκκρεμών συντάξεων αλλά και εκείνων που εκδίδονται καθημερινά από τις διευθύνσεις απονομών του Οργανισμού. Την υλοποίηση του ανέλαβε η PwC και υπηρεσιακά στελέχη του ΕΦΚΑ. Το νέο ψηφιακό σύστημα είναι εγκατεστημένο στο «πράσινο κτίριο» του ΕΦΚΑ, επί της λεωφόρου Κηφισίας. Ο Πύργος Ελέγχου αναβαθμίζει συνολικά τον ΕΦΚΑ και επιτρέπει στη Διοίκηση, την Γενική Διεύθυνση Συντάξεων και στους διευθυντές των δομών απονομής σε όλη την Ελλάδα να έχουν άμεση πληροφόρηση, 24ώρες το 24ωρο και σε πραγματικό χρόνο για όλα τα δεδομένα που αφορούν:

  • Το πλήθος των εκκρεμών συντάξεων τόσο συνολικά όσο και ανά τ. Ταμείο καθώς και ανά κατηγορία αιτήσεων (γήρατος, αναπηρίας κλπ)
  • Το πλήθος των συντάξεων που εκδόθηκαν ανά τ. Ταμείο και ανά ημέρα, μήνα, έτος κλπ.
  • Το πλήθος των συντάξεων που εκδόθηκαν ανά Περιφέρεια σε όλη την Ελλάδα
  • Το πλήθος των συντάξεων που εκδόθηκαν ανά διεύθυνση αλλά και ανά εισηγητή.