Χρονιά ορόσημο για τα οικονομικά αποτελέσματα της Pylones Hellas αποτέλεσε το 2018, η οποία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους ΙΤ systems & security integrators της ελληνικής αγοράς.

Η εταιρεία σημείωσε, για όγδοη συνεχή χρονιά αύξηση του κύκλου εργασιών της, που ξεπέρασε το 33%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος και παρά το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, κατάφερε να πετύχει ρεκόρ πωλήσεων. Νέο υψηλό κύκλο εργασιών κατέγραψε η Pylones Hellas κατά το οικονομικό έτος 2018, σημειώνοντας 8,98 εκατ. ευρώ έναντι 6,76 εκατ. ευρώ το 2017, αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση που έχει σημειωθεί τα 21 χρόνια λειτουργίας της εταιρείας.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αξιοσημείωτη αύξηση φτάνοντας το 89% σε σχέση με το περασμένο έτος, με τα καθαρά κέρδη να έχουν τετραπλασιαστεί τη τελευταία τριετία. Η επίδοση αυτή οφείλεται σε έναν αριθμό επιμέρους παραγόντων όπως η ισχυροποίηση των λύσεων της F5 Networks στην αγορά -κυρίως σε μεγάλους telco operators και τραπεζικούς οργανισμούς-, η αύξηση πωλήσεων των λύσεων cyber security, η μεγάλη ανάπτυξη της ξενοδοχειακής αγοράς, καθώς και οι επενδύσεις της εταιρείας σε software defined storage λύσεις.

«Πέραν της συνεχιζόμενης αύξησης στα οικονομικά μας μεγέθη -συνολικά πάνω από 85% μέσα στα τελευταία 4 χρόνια- εδραιωνόμαστε και σαν εταιρεία βασιζόμενοι σε γερά θεμέλια, τους ανθρώπους μας. Αυτό αποδεικνύεται από
την αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού μας κατά 33% μόλις το τελευταίο χρόνο» δήλωσε ο Εμμανουήλ Νέτος, Γενικός Διευθυντής της Pylones Hellas. «Οι συνεχιζόμενες επενδύσεις στο ίδιο το business, υπεροπλίζοντας το χαρτοφυλάκιο μας με νέες καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, συνοδεύονται και με επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και το τρόπο λειτουργία μας».