Αυξημένες πωλήσεις κατά 8% κατέγραψε στη χρήση 2019 η Pylones Hellas, χρονιά που αποτέλεσε την ένατη κατά την οποία η εταιρεία σημείωσε άνοδο του κύκλου εργασιών της. Την ίδια στιγμή η επιχείρηση αύξησε κατά 42% το ανθρώπινο δυναμικό της στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Η επένδυση σε προσωπικό, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους μισθοδοσίας και κατ’ επέκταση την μείωση του EBITDA, το οποίο ωστόσο διατήρησε το θετικό του πρόσημο. Επίσης, συνέχισε να επενδύει στην ισχυροποίηση των λύσεων της F5 Networks στην αγορά, στην περαιτέρω αύξηση των λύσεων cloud security καθώς και σε software defined storage λύσεις όπως και στις Cloud υποδομές Openshift και NGiNX.

Πώς επηρέασε η νόσος Covid – 19

Η εταιρεία αναφερόμενη στις οικονομικές της καταστάσεις στην επίδραση που είχε η νόσος Covid-19, επισημαίνει ότι δεν επηρεάστηκε αρνητικά η δραστηριότητά της καθώς η πλειοψηφία των συνεργατών της ανταποκρίθηκε άμεσα στην εξ αποστάσεως εργασία. Ωστόσο, σημειώνει ότι υπήρξαν ορισμένες καθυστερήσεις στην παραλαβή εμπορευμάτων λόγω δυσλειτουργιών που εμφανίστηκαν στη ροή των εργασιών των προμηθευτών της, δεδομένου ότι τα περισσότερα εργοστάσια παραγωγής ειδών τεχνολογίας βρίσκονται στην Κίνα, από όπου προμηθεύονται οι βασικοί προμηθευτές της Pylones Hellas.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις καθυστερήσεις χρειάστηκε να στραφεί σε νέους προμηθευτές για την αγορά αποθεμάτων, ήτοι σε πιο ακριβές λύσεις, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους πελάτες της. Αναφορικά με την εξέλιξη των πωλήσεων του 2020 η εταιρεία αναφέρει ότι δεν είναι εφικτό να αξιολογηθεί σε τι βαθμό μπορεί να επηρεαστούν αυτές από την κρίση. Σημειώνει παρόλ’ αυτά ότι «ο τομέας της παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης λειτούργησε ικανοποιητικά κατά την περίοδο του lockdown και δεν επηρεάστηκαν οι πωλήσεις του τομέα αυτού».

Kαλή χρηματοοικονομική θέση ικανή να μετριάσει τους κινδύνους

Μάλιστα, όπως σημειώνεται η Pylones Hellas διατηρεί καλή χρηματοοικονομική θέση, με θετικό κεφάλαιο κίνησης 820 χιλ. ευρώ στο τέλος του 2019, διαθέσιμα όρια τραπεζικών αναλήψεων μέσω factoring, χωρίς σημαντικές λήξεις δανείων κατά τα επόμενα χρόνια. Οι προαναφερόμενοι παράγοντες είναι ικανοί να μετριάσουν τον κίνδυνο που απορρέει από την επικρατούσα κατάσταση.