Η Q&R κατέγραψε πτώση κερδών και εσόδων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο.

Πιο συγκεκριμένα, σε επίπεδο ομίλου τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν στις 54,69 χιλιάδες ευρώ έναντι 239,32 χιλιάδες ευρώ, καταγράφοντας πτώση 77%. Τα ενοποιημένα έσοδα μειώθηκαν κατά 24,1% και διαμορφώθηκαν στα 4,08 εκατ. ευρώ από 5,38 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2008. Σε εταιρικό επίπεδο, κάμψη 57,5% κατέγραψαν τα κέρδη φτάνοντας τα 110,46 χιλιάδες ευρώ από 260,24 χιλιάδες ευρώ. Ο κύκλος εργασιών σημείωσε πτώση 0,24% στα 4,05 εκατ. ευρώ, 5,38 εκατ. ευρώ ήταν το πρώτο εξάμηνο του 2008.