Τη συνεργασία τους για την ανάπτυξη καινοτόμων διεργασιών και εργαλείων στο πεδίο της «ανάκτησης απαιτήσεων» ανακοίνωσαν το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και η εταιρεία Qualco. Στο πλαίσιο της εταιρείας θα αξιοποιηθούν τεχνολογίες αιχμής στην τεχνητή νοημοσύνη και τη διαχείριση δεδομένων μεγάλου όγκου (Big Data), με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό για την επίτευξη επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας σε διεθνές επίπεδο στον τομέα της χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας (Fintech). Η συνεργασία των δύο οργανισμών αφορά σε προγράμματα συν-ανάπτυξης διανοητικής ιδιοκτησίας που, σε βάθος πενταετίας, θα υλοποιηθούν με την υποστήριξη διδακτορικής και μεταδιδακτορικής βιομηχανικής έρευνας και διαγωνισμών καινοτόμων ιδεών.

Όπως εξήγησε ο εκτελεστικός πρόεδρος του ομίλου εταιρειών Qualco, Ορέστης Τσακαλώτος, στόχος της Qualco είναι η ανάδειξη καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων που θα αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά, αποδοτικά και ευέλικτα τις σύγχρονες επιχειρηματικές προκλήσεις, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στο διεθνές χρηματοπιστωτικό περιβάλλον. «Άλλωστε, η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώνει τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, επηρεάζοντας τα επιχειρηματικά μοντέλα και τις επιχειρηματικές λειτουργίες», σημείωσε. Σημειώνεται ότι στη συνάντηση των δύο οργανισμών που πραγματοποιήθηκε για την εκκίνηση της συνεργασίας παρέστησαν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας, και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Αθανάσιος Κυριαζής.