Η Qualisys Software διαθέτει τη νέα έκδοση του Συστήματος Πελατοκεντρικής Διαχείρισης SugarCRM 5.5, η οποία ενσωματώνει πληθώρα νέων χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων.

Η νέα έκδοση SugarCRM 5.5, επιτρέπει με δυναμικό τρόπο: α) τη σύνδεση και λειτουργία του λογισμικού με κινητό τηλέφωνο για αυτόματη καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου, ενημέρωση των ραντεβού, των προγραμματισμένων κλήσεων και υποχρεώσεων, β) την αλληλεπίδραση και δυναμική ομάδων, ώστε οι χειριστές να μπορούν να συνεργάζονται άμεσα για την επίτευξη περίπλοκων έργων, γ) την ευκολία μετάπτωσης δεδομένων από άλλα προγράμματα και δημιουργία σύνθετων στατιστικών και εκτυπώσεων και δ) τη δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησης οθονών και για συσκευές κινητού τηλεφώνου, PDAs, κ.λ.π.