Η Qualisys Software ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο εγκατάστασης της εφαρμογής eTIME, για την διαχείριση του παρουσιολογίου των εργαζομένων στην Γενική Ανακυκλώσεως ΑΕ στον Ασπρόπυργο, παρέχοντας:

Πλήρη στοιχεία των εργαζομένων, απόλυτο έλεγχο πρόσβασης των εργαζομένων ανά θέση και βάρδιες, εκτυπώσεις, αναφορές ωρών εργασίας, αδειών, απουσιών, για την μισθοδοσία με συγκεντρωτικά στοιχεία ανά εργαζόμενο ή και συνολικά. Για την καταγραφή του παρουσιολογίου, η Qualisys Software εγκατέστησε ηλεκτρονικό τερματικό ωρομέτρησης με κάρτες προσέγγισης (Proximity), κατόπιν επιλογής του πελάτη.