Η Qualisys Software σε συνεργασία με τη Novatron Α.Ε., ανέλαβαν και ολοκλήρωσαν την εγκατάσταση συστήματος καταγραφής και επεξεργασίας παρουσιών με το λογισμικό eTIME, στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α), για τη διαχείριση της ωρομέτρησης των 1.200 εργαζομένων.

Στο σύστημα διασυνδέθηκαν συνολικά 13 τερματικά ανάγνωσης καρτών σε 8 κτήρια της ΥΠΑ. Το eTIME εγκαταστάθηκε στα κεντρικά γραφεία και συνεργάζεται με όλα τα ηλεκτρονικά τερματικά για την συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων. Βασικά χαρακτηριστικά του eTIME είναι η ταχύτατη επεξεργασία του παρουσιολογίου καθώς και  η έκδοση όλων των απαραίτητων καταστάσεων αναλυτικών και συγκεντρωτικών, για την κάλυψη των ελεγκτικών μηχανισμών της μισθοδοσίας των εργαζομένων. Όλοι οι υπολογισμοί μπορούν να πραγματοποιηθούν για το σύνολο των εργαζομένων, ανά κτήριο, ομάδα ή διεύθυνση.