Η Qualisys Software ολοκλήρωσε με επιτυχία την εγκατάσταση της εφαρμογής eTIME, στον Δήμο Αγίου Στεφάνου Αττικής, προκειμένου να διαχειρίζονται το παρουσιολόγιο τους.

Η εφαρμογή eTIME παρέχει πλήρη στοιχεία των εργαζομένων με απόλυτο έλεγχο πρόσβασης ανά θέση και βάρδιες. Εκδίδει όλες τις απαραίτητες αναλυτικές και συγκεντρωτικές αναφορές παρουσιών, απουσιών, υπερωριών, νυκτερινών, που δίνουν την πλήρη εικόνα του κάθε εργαζομένου ή και συνολικά και επιταχύνουν τις μισθολογικές διαδικασίες.

Η Qualisys Software σε αντικατάσταση του παλαιού παρουσιολογίου με έγγραφα, εγκατέστησε ηλεκτρονικό τερματικό ανάγνωσης καρτών προσέγγισης (Proximity cards).