Σημαντική βελτίωση ρευστότητας εκτιμάται ότι θα αποφέρει στον όμιλο Quest η πώληση της Cardlink στη Wordline, όπως προκύπτει από στοιχεία που παρουσιάζουν οι αναλυτές της Eurobank Equities, τα οποία έχει στη διάθεσή του το NetFAX. Σύμφωνα με τους αναλυτές η ρευστότητα του ομίλου αναμένεται να ενισχυθεί κατά τουλάχιστον 90 εκατομμύρια ευρώ το δεύτερο εξάμηνο του 2021. Αναφέρεται επίσης ότι η καθαρή ρευστότητα στα 10 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2020, γεγονός που σε συνδυασμό με την πώληση της Cardlink προσφέρει την δυνατότητα στην Quest να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά ανοίγοντας νέους δρόμους ανάπτυξης.

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων η ανάπτυξη του ομίλου αναμένεται όπως αναφέρουν να αγγίξει το 12% έως το 2023 με ώθηση τόσο από τις υπηρεσίες courier και την ACS, δεδομένης της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου αλλά και από τα προϊόντα ΙΤ που αναμένεται να κινηθούν με διψήφια ποσοστά αύξησης πωλήσεων και από τη μονοψήφια ανοδική πορεία που θα καταγράψουν οι λοιπές δραστηριότητες του ομίλου. Η εκτίμηση των ειδικών της Eurobank Equities φέρνει τον όμιλο σε τζίρο που θα υπερβεί το 1 δισ. ευρώ το 2023.

Επενδύοντας 2 φορές το EBITDA της πενταετίας 2010-2014

Να σημειωθεί ότι η Quest έχει επενδύσει 120 εκατ. ευρώ στο χρονικό διάστημα των ετών 2015 έως και 2020, που αντιστοιχεί σε δύο φορές το EBITDA των προηγούμενων πέντε ετών 2010-2014. Οι επενδύσεις αυτές μάλιστα σύμφωνα με τους αναλυτές της Eurobank Equities συνεισέφεραν σημαντικά σε επίπεδο EBIT, το οποίο ενισχύθηκε κατά περίπου 40 εκατ. ευρώ στα χρόνια 2015-2020, γεγονός που απέδωσε ένα 32% σε λειτουργικά κέρδη προ φόρων επί της προαναφερόμενης επένδυσης.

Ο όμιλος Quest με βάση την πρόβλεψη της Eurobank Equities (σε εκατ. ευρώ)               

                                2019      2020       2021 (εκτ.)  2022 (εκτ.)      2023 (εκτ.)

Πωλήσεις            600,3     721,4        864,7                    943,7                     1.010,1

EBITDA-adj.        53,4        59,9        70,9                       77,3                         83,7

Καθαρά κέρδη      7,9          16           36,8                      39,4                         43,7