Ενοποιημένες πωλήσεις 303 εκ. ευρώ, κέρδη EBITDA 18,6 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 11,7 εκατ. ευρώ και κέρδη μετά από φόρους 8,6 εκατ. ευρώ κατέγραψε το α’ τρίμηνο του 2024 ο όμιλος Quest. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023, οι πωλήσεις σημείωσαν αύξηση 6%, ενώ μειώθηκαν, η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) κατά -4,2% τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) κατά -14,4% και τα καθαρά κέρδη (ΕAΤ) κατά -14,9%.

Η μείωση των κερδών προ φόρων οφείλεται κυρίως στη μείωση των μικτών περιθωρίων στις εμπορικές δραστηριότητες και στη μεγέθυνση του καθαρού χρηματοοικονομικού κόστους λόγω της αύξησης του επιτοκίου βάσης (Euribor) και του δανεισμού. Όσον αφορά στις υπηρεσίες Πληροφορικής, (Uni Systems, Intelli Solutions, Team Candi), σημειώθηκε αύξηση στις πωλήσεις (+10,3%), και αύξηση στα κέρδη προ φόρων κατά +3,1%.

Η ζήτηση υπηρεσιών πληροφορικής παραμένει ισχυρή λόγω της πληθώρας έργων ψηφιακού μετασχηματισμού στον δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Εκτιμάται ανάπτυξη των εσόδων και της κερδοφορίας σε σχέση με το 2023, προερχόμενη τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό, με το ανεκτέλεστο (backlog από υπογεγραμμένες συμβάσεις) να ξεπερνά τα 550 εκατ. ευρώ.