Αύξηση πωλήσεων σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς του, με εξαίρεση τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, κατέγραψε το πρώτο τρίμηνο του 2020 ο όμιλος Quest, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε.

Οι επιδόσεις του ομίλου το Q1 δεν επηρεάστηκαν από τα μέτρα που επιβλήθηκαν κατά της πανδημίας, στα μέσα Μαρτίου, ωστόσο το lockdown έχει αντίκτυπο στα αποτελέσματα του Απριλίου και κατ’ επέκταση του δευτέρου τριμήνου. Παράλληλα εκτιμάται ότι η πανδημία της Covid-19 ενδεχομένως θα επηρεάσει και τα επόμενα τρίμηνα, ανάλογα με την περαιτέρω εφαρμογή έκτακτων μέτρων, αλλά και την πορεία ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας.

Στα προϊόντα πληροφορικής (Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line, iStorm) υπήρξε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+23,8%), ενώ μειώθηκε η προ φόρων κερδοφορία (κατά €0,8 εκ ή -40% σε σχέση με το 2019), καθώς πέρυσι είχε επηρεαστεί θετικά κατά €1,4 εκ., λόγω αντιστροφής παλαιότερων έκτακτων προβλέψεων. Οι υπηρεσίες πληροφορικής (όμιλος Unisystems) σημείωσαν και αυτές διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+19,9%) αλλά και σημαντική βελτίωση στην προ φόρων κερδοφορία (+65,5%) η οποία οφείλεται κυρίως στην βελτίωση των χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων.

Αντιθέτως, στις ηλεκτρονικές συναλλαγές (Cardlink) σημειώθηκε μείωση στις πωλήσεις (-13,4%) και στην προ φόρων κερδοφορία (-28,6%), που οφείλεται τόσο στην ωρίμανση της αγοράς των POS, όσο και στην ανανέωση της συμφωνίας με τις τράπεζες που προβλέπει εκπτώσεις τζίρου για τα έτη 2018 – 2020, καθώς και μειωμένες τιμές για την περίοδο 2020-2024.