Οι rack servers αποτελούν τα δομικά στοιχεία στα περισσότερα data centers. Για να μην οδηγηθεί κανείς, ωστόσο, σε λανθασμένες επενδύσεις κατά την επιλογή τους χρειάζεται να προσέξει μερικά βασικά πράγματα.

Oι rack servers (ή rack mount servers) χρησιμοποιούνται σήμερα κατά κόρον στα μεγάλα data centers, αποτελώντας, ουσιαστικά, την κινητήρια δύναμή τους, συνδυάζοντας πληθώρα χαρακτηριστικών, επιδόσεις, συμπαγές μέγεθος, ευελιξία τοποθέτησης και εγκατάστασης και δυνατότητα εύκολης προσαρμογής στις εκάστοτε ανάγκες.Τι πρέπει, ωστόσο, να προσεχθεί, όταν οι IT Manager κληθούν να επιλέξουν τους rack servers που θα συνθέτουν τα data centers των εταιρειών τους, υποστηρίζοντας μέσω αυτών τις πληροφοριακές υποδομές των οργανισμών τους;

Οι rack servers παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στον εξοπλισμό των πληροφοριακών συστημάτων μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Γενικά, οι Διευθύνσεις Πληροφορικής αυτών των εταιρειών διαχειρίζονται μια ποικιλία από διαφορετικούς rack servers από διαφορετικούς vendors για διάφορες εφαρμογές, με τη διαχείριση ενός τόσου ανομοιογενούς εν γένει περιβάλλοντος να αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον η αξιοπιστία των rack servers είναι ιδιαίτερα σημαντική και εξαρτάται από το πώς έχει ρυθμίσει η Διεύθυνση Πληροφορικής αυτά τα συστήματα, από το ποιες εφαρμογές τρέχουν σε αυτά, από το πόσο μπορούν αυτά να ικανοποιήσουν τις σύγχρονες ανάγκες, από τα μέτρα που έχουν ληφθεί ώστε μια πτώση των συστημάτων να μην επηρεάσει τη λειτουργία της επιχείρησης.

Φυσικά δεν είναι μόνο η αξιοπιστία και η προστασία από τις βλάβες σημαντική για την επιλογή rack servers, αλλά χρειάζεται να προσμετρηθούν και άλλοι παράγοντες, όπως είναι η διαχείριση, η ενεργειακή αποτελεσματικότητα, η επεκτασιμότητα, η υποστήριξη και συντήρησή τους. Επίσης, είναι απαραίτητο να γίνει ένας λεπτομερής και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, όπου θα λαμβάνονται υπόψη και μελλοντικά σενάρια χρήσης, ώστε να παρθεί μια κατά το δυνατόν βέλτιστη απόφαση αγοράς.

Ισχύς και επεκτασιμότητα
Καθώς, κατά κανόνα, oι rack servers αποτελούν το κέντρο καθοδήγησης του εταιρικού πληροφοριακού συστήματος θα πρέπει να προσφέρουν τις κατάλληλες επιλογές ευελιξίας σε ισχύ και επεκτασιμότητα, να μπορούν, για παράδειγμα, να αυξάνουν την υπολογιστική τους ισχύ όποτε χρειαστεί και με ευκολία. Άλλωστε, το IT, σε μια εποχή ψηφιακού μετασχηματισμού όπου η προσαρμογή στις αλλαγές είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ, οφείλει να μπορεί να αναπτύσσεται δυναμικά και παράλληλα με την επιχείρηση και αυτή η ευελιξία είναι απαραίτητη.

Yποσύστημα storage
Ενας rack server θα πρέπει να προσφέρει αρκετό χώρο, ώστε να μπορεί να φιλοξενεί ένα επαρκώς μεγάλο υποσύστημα storage, το οποίο να εκμεταλλεύεται τις τελευταίες τεχνολογίες, προσφέροντας κατά το δυνατόν μικρό latency time, υψηλές επιδόσεις I/O, ενεργειακή αποτελεσματικότητα, ανθεκτικότητα και δυνατότητα διατήρησης της λειτουργίας και ανάκτησης δεδομένων μετά από βλάβη ή αστοχία του υλικού.

Ενεργειακή αποτελεσματικότητα και redundant τροφοδοτικά
Κάτι ακόμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την επιλογή ενός rack server είναι τα τροφοδοτικά. Με βάση αυτά μπορεί να γίνει ένας υπολογισμός της καταναλωμένης ενέργειας του συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη και τις πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις – η ενεργειακή αποτελεσματικότητα του τροφοδοτικού του rack server μπορεί να επιδράσει σημαντικά σε κόστη που αφορούν την κατανάλωση ενέργειας μέσα στο data center. Αυτό σημαίνει ότι είναι θεμιτό τα τροφοδοτικά να τηρούν τις τελευταίες ενεργειακές πιστοποιήσεις, καθώς με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται τα εχέγγυα για μείωση του ενεργειακού κόστους, αλλά και για ελαχιστοποίηση αστοχιών που σχετίζονται με την τροφοδοσία ρεύματος. Για να γίνει αυτό χρειάζεται η ύπαρξη διπλών hot swap τροφοδοτικών, τα οποία θα μπορούν σε περίπτωση βλάβης να αλλαχθούν μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Και όταν αστοχήσει ένα τροφοδοτικό, θα αναλάβει αμέσως δράση το άλλο, ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί το σύστημα χωρίς διακοπές.

Redudant συστατικά
H χρήση redundant συστατικών μπορεί να αυξήσει σημαντικά την ανθεκτικότητα ενός rack server. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, όταν τρέχουν στους servers κρίσιμες επιχειρηματικές εφαρμογές. Η χρήση του redundant δεν περιορίζεται μόνο στο storage και στα τροφοδοτικά, αλλά αφορά και τις μνήμες των rack servers. Γι’ αυτό το σκοπό οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές, όπως το memory mirroring για παράδειγμα, όπου το σύστημα αποθηκεύεται στο μισό της συνολικής μνήμης και γίνεται mirroring του στο υπόλοιπο μισό. Έτσι όταν προκύψει ένα πρόβλημα, η mirroring μνήμη αναλαμβάνει δράση, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του συστήματος.

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η λογική των redundant δικτυακών συνδέσεων. Για παράδειγμα, μέσω του λεγόμενου NIC-Teaming συνδέονται λογικά πολλές κάρτες δικτύου σε μία, οδηγώντας σε αύξηση της αποτελεσματικότητας του δικτύου και σε μια πρόσθετη ανθεκτικότητα σε αστοχίες (Failover) – μόλις πάθει βλάβη μια κάρτα δικτύου, αναλαμβάνουν οι υπόλοιπες τη σύνδεση του server στο δίκτυο. Τέλος και το σύστημα ψύξης του server μπορεί να είναι redundant, ακολουθώντας την ίδια λογική (π.χ. αν αστοχήσει ένας ανεμιστήρας ψύξης, οι υπόλοιποι γυρίζουν σε μεγαλύτερη ταχύτητα για να προσφέρουν το απαραίτητο ψυκτικό φορτίο).

Σωστός σχεδιασμός δικτυακών συνδέσεων
Η επικοινωνία των rack servers με το εξωτερικό περιβάλλον είναι ουσιώδης. Αυτό σημαίνει ότι καλό είναι να υποστηρίζουν όλα τα τελευταίας γενιάς δικτυακά στάνταρ, αλλά και τεχνολογίες της εποχής όπως είναι το cloud. Επιπλέον, χρειάζεται να μπορούν να υποστηρίξουν τις πιθανές μελλοντικές δικτυακές επεκτάσεις και στάνταρ, αλλά και να λειτουργούν στις μέγιστες ταχύτητες των υπαρχόντων δικτύων.

Κλιματισμός και θόρυβος
Κατά κανόνα ο θόρυβος που παράγεται από τους rack servers δεν αποτελεί πρόβλημα. Και αυτό διότι πρόκειται για συστήματα που θα λειτουργούν κατά κανόνα σε ήδη βελτιστοποιημένο και κλιματιζόμενο χώρο, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μην ενοχλούνται από τη λειτουργία τους. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι δεν χρειάζεται να λάβει κανείς υπόψη μερικές σημαντικές παραμέτρους. Για παράδειγμα, η χρήση ενός λάθος μεγέθους rack server μέσα σε server cabinet μπορεί να δημιουργήσει από προβλήματα κλιματισμού έως αστοχίες του συστήματος. Η τεχνολογικά μέγιστη ικανότητα ψύξης ανά rack περιορίζεται από την ικανότητα του περιβάλλοντος χώρου να διοχετεύσει επαρκή αέρα ψύξης στο μπροστινό μέρος των racks και να απομακρύνει το θερμό αέρα από την πίσω πλευρά τους. Ανάλογα με τον αριθμό των rack servers και την περιοχή του data center που βρίσκονται, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τεχνικές ψύξης που να κοστίζουν λιγότερο. Ως εκ τούτου η εξέταση των απαιτήσεων ψύξης από μια εξειδικευμένη εταιρεία, μπορεί να περιορίσει τις κακές εκπλήξεις και να βοηθήσει σε μια περαιτέρω συρρίκνωση του κόστους.

Έξυπνη διαχείριση
Για μια απλή και λιγότερο κοστοβόρα διαχείριση ενός rack server θα πρέπει να υποστηρίζονται λειτουργίες, όπως το BMC (Baseboard Management Controller). Αυτή η πρόσθετη λειτουργία επιτρέπει τη διαχείριση του συστήματος εξ αποστάσεως, όπερ σημαίνει ότι οι διαχειριστές δεν χρειάζεται να είναι παρόντες κατά την επίλυση ενός προβλήματος, αλλά μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση εξ αποστάσεως στο σύστημα και να εξετάσουν το πρόβλημα ανά πάσα στιγμή. Αυτή η λειτουργία διευκολύνει επίσης τη διαδικασία συντήρησης του server, έτσι ώστε αν δεν υπάρχει η σχετική τεχνογνωσία σε μια επιχείρηση, να ανατίθεται αυτή η εργασία σε έναν εξωτερικό συνεργάτη. Η χρήση, επίσης, ενός προγράμματος διαχείρισης, επιτρέπει την καθοδήγηση και την παρακολούθηση των servers από έναν κεντρικό σημείο, βοηθώντας παράλληλα σε μια βελτιστοποίηση κρίσιμων πόρων τους.

Ένα τέτοιο πρόγραμμα επιτρέπει και στους τεχνικούς να διεξάγουν μια πρώτη γρήγορη και απλή ανάλυση και να αντιμετωπίσουν τα όποια προβλήματα. Μια πρόσθετη διευκόλυνση μπορεί να προσφέρει, για παράδειγμα, ένας Lifecycle Management Controller, ο οποίος συλλέγει όλα τα σχετικά δεδομένα από το συνολικό χρόνο λειτουργίας του server και περιλαμβάνει όλες τις ρουτίνες εγκατάστασης και τους drivers, κάνοντας πιο εύκολα τα πράγματα κατά τη ρύθμιση και το patching των servers.

Συνεργάτης ή vendor;
H αγορά των rack servers απευθείας από τον προμηθευτή έχει νόημα για μια επιχείρηση, που δεν χρησιμοποιεί εκτεταμένα την εξωτερική υποστήριξη κατά την εγκατάσταση και συντήρησή τους. Όποια εταιρεία διαθέτει μια εσωτερική Διεύθυνση Πληροφορικής με την απαραίτητη τεχνογνωσία, ώστε να φροντίζει για τη συντήρηση και τη διαχείριση των rack servers, τότε μπορεί να εκμεταλλεύεται τις εκπτώσεις που μπορεί να φέρει μια απευθείας αγορά από έναν προμηθευτή. Για τις περισσότερες επιχειρήσεις, ωστόσο, η καλύτερη λύση είναι, συνήθως, να αποκτήσουν τους rack servers από εξειδικευμένες εταιρείες που συνεργάζονται με τους vendors.

Αυτές οι εταιρείες αναλαμβάνουν την επιλογή των συστημάτων servers και την εγκατάστασή τους στα data centers, αλλά και τη συντήρηση και λειτουργία τους σε συνεργασία με την εκάστοτε επιχείρηση. Αυτές οι έξτρα υπηρεσίες κοστολογούνται περισσότερο, ένα κόστος που πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξετάζεται με μεγάλη προσοχή, διότι δεν δικαιολογεί πάντα το ύψος του. Γι’ αυτό δεν είναι κακή ιδέα να ζητήσει κανείς τιμές για τους servers απευθείας από τους κατασκευαστές, ώστε στη συνέχεια να μπορέσει να διαπραγματευτεί καλύτερα με τους integrators. Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι integrators παίρνουν συχνά μεγάλες εκπτώσεις από τους προμηθευτές, το ύψος των οποίων και θα επηρεάζει την ευελιξία των integrators στην περικοπή του κόστους.

Εν κατακλείδι
Κατά την επιλογή rack servers για τον εξοπλισμό των επιχειρηματικών δικτύων θα πρέπει κανείς, εξαρχής, να λάβει σοβαρά υπόψη τα σημαντικά κριτήρια επιλογής. Αυτό μπορεί να εξοικονομήσει πολύ κόπο και μη αναγκαία πρόσθετα κόστη. Σημαντικά κριτήρια επιλογής για τους rack servers είναι, κυρίως, η απόδοσή τους, η δυνατότητα επεκτασιμότητας και η ευελιξία τους, ο χώρος ή η θέση του συστήματος, η υποστήριξη σύγχρονων τεχνολογιών και στάνταρ. Ένα ακόμα κριτήριο που θα πρέπει να εξετάσουν οι υπεύθυνοι του ΙΤ είναι η αξιοπιστία των επιθυμητών συστημάτων.

Γι’ αυτό το σκοπό οι rack servers υποστηρίζουν redudant τεχνολογίες για όλα τα κρίσιμα συστατικά τους. Σε όλα αυτά θα πρέπει να υπολογίσει κανείς την ενεργειακή κατανάλωση του συστήματος, το storage, τη δικτυακή σύνδεση και τις ικανότητες ψύξης, την υποστήριξη και τη συντήρηση, όπως και τις δυνατότητες διαχείρισης. H διαδικασία επιλογής ενός rack server είναι μια σύνθετη διαδικασία, ωστόσο, αν γίνει σωστά θα σας αποζημιώσει με το αποτέλεσμα.


Εταιρικά δίκτυα σε γερά θεμέλια

Ο Ευάγγελος Νικολαΐδης, Head of IT, Sabo S.A., μιλάει στο netweek για τη μεγάλη σημασία που έχουν οι rack servers στα σύγχρονα επιχειρηματικά δίκτυα, παραθέτοντας σημαντικές πτυχές της δυναμικής τους.

netweek: Τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να προσέξει κανείς κατά την επιλογή και εγκατάσταση rack servers σε μια επιχείρηση; Τι ανάγκες σε υπολογιστική ισχύ των επιχειρήσεων μπορούν να καλύψουν οι rack servers;

Ευάγγελος Νικολαΐδης: Σε όλα τα επιχειρησιακά περιβάλλοντα η επιλογή των rack servers πρέπει να γίνει προσεκτικά, εξετάζοντας όλες τις παραμέτρους. Ο χώρος που απαιτείται για τη φιλοξενία τους χρειάζεται να είναι προκαθορισμένος, ελεγχόμενος και να προσφέρει την επιθυμητή ασφάλεια – ακόμα και αν δεν εγκατασταθούν σε συγκεκριμένων προδιαγραφών computer room ή data center. Πλέον όλοι οι σύγχρονοι rack servers μπορούν να λειτουργήσουν ικανοποιητικά ακόμα και σε θερμοκρασίες δωματίου, ενώ ο εντοιχισμός τους μέσα σε μια καμπίνα (rack) επιτρέπει την προστασία τους και από τη σκόνη. Ένα θέμα, επίσης, που θα πρέπει κανείς να επιλύσει είναι ο θόρυβος λειτουργίας των rack servers συνολικά, ο οποίος επιβαρύνει το περιβάλλον. Ωστόσο, αυτό αντιμετωπίζεται με τη χρήση ενός ειδικού δωματίου (computer room), στο οποίο φιλοξενούνται οι rack servers, προστατευμένοι και απομονωμένοι από τον υπόλοιπο χώρο. Θεωρώ ότι με ένα σύστημα 2-3 rack servers, ένα storage (το μέγεθος του οποίου εξαρτάται από τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης) και με την εφαρμογή τεχνολογιών virtualization μπορούν να καλυφτούν και να υποστηριχθούν αρκετές ανάγκες και συστήματα Πληροφορικής για μια μικρή ή μεσαία εταιρεία (που κάνει τζίρο έως και 50-60 εκατομμύρια ευρώ ετησίως).

Όσον αφορά τη σωστή επιλογή των servers θα πρέπει, καταρχάς, να αξιολογηθούν και να εκτιμηθούν οι απαιτήσεις των λογισμικών που θα υποστηρίξουν, όπως και ο αριθμός των χρηστών που θα εξυπηρετηθούν από αυτούς σε βάθος τριετίας ή ακόμα και πενταετίας. Συνεπώς, χρειάζεται να εκτιμηθεί (ανά χρήστη) η υπολογιστική ισχύ, η μνήμη και η ανάγκη για εγγραφή στο δίσκο που απαιτείται για κάθε εφαρμογή. Αθροίζοντας τα παραπάνω στοιχεία και πολλαπλασιάζοντάς τα με τον αριθμό των χρηστών που προβλέπουμε για την επόμενη τριετία, έχουμε τις απαιτήσεις που θα μας οδηγήσουν στη σωστή επιλογή του εξοπλισμού. Όλοι οι κατασκευαστές προσφέρουν μοντέλα rack servers με ποικίλες δυνατότητες, οπότε είναι βέβαιο ότι θα βρει ο καθένας τον κατασκευαστή που ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες του.

Μετά τον καθορισμό των επιθυμητών δυνατοτήτων των rack servers σε επεξεργαστή, μνήμη, διασύνδεση, δίσκους ή κοινού αποθηκευτικού μέσου, ακολουθεί η φάση της επιλογής της μορφής και της διάρκειας της συντήρησης-υποστήριξης, μια φάση στην οποία θα πρέπει θα δοθεί η πρέπουσα σημασία, ώστε να μην μείνουν χωρίς υποστήριξη τα πληροφοριακά συστήματα της επιχείρησης – με ότι αρνητικό αντίκτυπο θα είχε αυτό στη διαθεσιμότητά τους.

nw: Τι προδιαγραφές πρέπει, γενικά, να πληροί η καμπίνα (rack) που θα φιλοξενήσει τους rack servers;

Ε. Νικολαΐδης: H καμπίνα (rack) που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγασή των rack servers έχει συγκεκριμένες διαστάσεις (άρα και δεσμεύει συγκεκριμένο χώρο στο computer room), ενώ οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληροί είναι οι εξής:

1) Το εμβαδό του rack να είναι περίπου ένα τετραγωνικό μέτρο (με το ύψος ελεύθερο, ανάλογα με τον αριθμό των rack servers που θα φιλοξενηθούν). Για να μπορεί, δε, να αντιμετωπιστεί οποιοδήποτε θέμα συντήρησης ή επισκευής θα πρέπει να υπάρχουν 50 εκατοστά ελεύθερα σε κάθε πλευρά, πέραν της μπροστινής πλευράς όπου απαιτούνται περίπου 1,2 μέτρα ελεύθερα (προσοχή, καλό είναι η πίσω πόρτα στο rack να ανοίγει στη μέση για εξοικονόμηση χώρου).

2) Η μπροστινή και η πίσω πόρτα του rack θα πρέπει να προστατεύονται με σήτα, ώστε να υπάρχει η απαραίτητη ροή αέρα για την ψύξη των μηχανημάτων. Αν το περιβάλλον στο οποίο φιλοξενείται το rack διαθέτει κι έντονα χαρακτηριστικά σκόνης, τότε προτείνεται και η χρήση ενός πρόσθετου φίλτρου στην μπροστινή πόρτα.

3) Για την αδιάλειπτη παροχή ρεύματος μπορεί να εγκατασταθεί και ένα rack UPS, ανάλογο των απαιτήσεων των μηχανημάτων.

4) Αν ο χώρος φιλοξενίας των rack servers είναι κλιματιζόμενος σε συνθήκες εργασίας, τότε στις περισσότερες των περιπτώσεων ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις και όσον αφορά την ψύξη των συστημάτων (μέχρι 2-3 servers, ενώ για περισσότερους servers χρειάζεται πρόσθετος κλιματισμός του χώρου).

5) Η ασφάλεια και η ελεγχόμενη πρόσβαση είναι εξασφαλισμένη στις περισσότερες των περιπτώσεων, καθώς τα περισσότερα rack του εμπορίου κλειδώνουν και προστατεύονται από ανεπιθύμητες προσβάσεις.

nw: Κάθε πότε εκτιμάτε ότι μια εταιρεία θα πρέπει να ανανεώνει τη συστοιχία των rack servers που διαθέτει;

Ε. Νικολαΐδης: Για κάθε Διεύθυνση Πληροφορικής ο βασικός χρονικός στόχος είναι να μπορεί να ανανεώνει τους servers κάθε πενταετία. Όμως αυτός ο θεωρητικός κανόνας μεταβάλλεται, ανάλογα των αναγκών σε υπολογιστική ισχύ των εφαρμογών, αλλά και του αριθμού των χρηστών που εξυπηρετούνται.

nw: Ποιες είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε κατά τη διαχείριση /υποστήριξη /συντήρηση των rack servers που χρησιμοποιείτε;

Ε. Νικολαΐδης: Πρόκληση για κάθε Διεύθυνση Πληροφορικής αποτελεί η αδιάλειπτη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας. Αξιοποιώντας λογισμικά διαχείρισης του επιλεγμένου κατασκευαστή ή τρίτων παρακολουθούμε τη λειτουργία των συστημάτων μας σε επίπεδο απόδοσης, χρόνου απόκρισης, συντήρησης, καταγραφής προβλημάτων και βλαβών σε επίπεδο λογισμικού, αλλά και υλικού. Με την αποτύπωση της κατάστασης λειτουργίας των συστημάτων και την καταγραφή μπορούμε και κάνουμε μετρήσιμους και ποσοτικούς όλους τους δείκτες απόδοσης των υπηρεσιών Πληροφορικής που παρέχουμε. Επιπλέον, οι rack servers πλεονεκτούν όσον αφορά τη συντήρησή τους, καθώς δεν απαιτούν ειδικό χώρο – το μόνο που χρειάζεται να γίνει είναι να τραβηχτούν έξω από το rack. Χάρη στις ειδικές ράγες που διαθέτουν είναι εφικτή η πλήρη ανάρτησή τους έξω από την μπροστινή πόρτα του rack, παρέχοντας σε έναν εξειδικευμένο μηχανικό πλήρη πρόσβαση σε όλα τα μέρη του συστήματος, διευκολύνοντας την επισκευή τους.

nw: Τι ανάγκες καλύπτουν οι rack servers που χρησιμοποιείτε στην επιχείρησή σας;

Ε. Νικολαΐδης: Σήμερα, οι rack servers εξυπηρετούν το 100% των αναγκών μας στην εταιρεία, ενώ βρίσκονται σε διατάξεις υψηλής διαθεσιμότητας και συνέχειας. Με τη χρήση μάλιστα και τεχνολογιών Virtualization, τρεις φυσικοί rack servers και μια συστοιχία σκληρών δίσκων καλύπτει όλες τις υπολογιστικές μας ανάγκες. Στην εταιρεία μας επιλέξαμε αποκλειστικά rack servers, καθώς ο χώρος που δεσμεύουν είναι μικρός, ενώ μας προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα ευελιξίας. Αν και μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2016 θα τρέξουμε ένα πιλοτικό project μετάβασης σε public cloud για τις business εφαρμογών των χρηστών μας, θα εξακολουθήσουμε να χρησιμοποιούμε την υφιστάμενη υποδομή των rack servers για την κάλυψη των υπόλοιπων αναγκών μας, αλλά και για την υποστήριξη του private cloud που θα δημιουργήσουμε για την διακίνηση των ευαίσθητων επιχειρηματικών δεδομένων που δεν μπορούν να διοχετευτούν στo public cloud.