Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Δημόσια Πρόταση της ISquare, θυγατρική της Infoquest που αφορά στην εξαγορά της Rainbow.

Η Δημόσια Πρόταση έχει συγκεντρώσει ποσοστό περίπου 93% και μπορεί στη συνέχεια να προχωρήσει στην πλήρη εξαγορά της Rainbow.

Σύμφωνα με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, η υπέρβαση του 90% δίνει το δικαίωμα στην εταιρεία να ασκήσει το δικαίωμα της εξαγοράς (squeeze out) και να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτήν όλων των υπόλοιπων μετοχών της Rainbow σε τιμή ίση προς το προσφερόμενο αντάλλαγμα (1,46 ευρώ) ενώ το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί εντός τριών μηνών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

Η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης διήρκησε από τις 27 Αυγούστου μέχρι χθες, ενώ στη συνέχεια αναμένεται η έξοδος της Rainbow από το χρηματιστήριο το αργότερο μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους. Διευθύνων Σύμβουλος της ISquare θα είναι ο Κ. Σταυρόπουλος, ενώ πρόεδρος του Δ.Σ. θα είναι ο Θ. Φέσσας, βασικός μέτοχος του ομίλου Infoquest και αντιπρόεδρος η Ε. Κουτσουρέλη. Σύμφωνα με τα σχέδια της διοίκησης της Infoquest η ISquare θα απορροφήσει το εργατικό δυναμικό της Rainbow και θα αποτελέσει μια ανεξάρτητη εταιρεία του ομίλου.

Σήμερα οι πωλήσεις των υπολογιστών Apple και iPod στην ελληνική αγορά υπολογίζεται ότι σε ετήσια βάση φθάνουν τα 30 εκατ. ευρώ.