Στην εποχή των Hadoop, NoSQL και In-Memory δεν είναι λίγοι εκείνοι που μιλάνε για το τέλος των RDBMS. Ωστόσο, οι νέες τεχνολογίες που φέρνουν οι RDBMS, σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες, μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τον κύκλο ζωής των κλασικών συστημάτων.

Οι απαιτήσεις, σήμερα, σε δεδομένα είναι τεράστιες. Στο μεγαλύτερο παγκοσμίως online δίκτυο, το Facebook, αποθηκεύονται καθημερινά 500ΤΒ νέων δεδομένων και γύρω στα 2,5 δις objects – ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι σημαίνει Big Data. Ωστόσο, δεν είναι μόνο η ποσότητα των δεδομένων που έχει σημασία αλλά, κυρίως, το πώς μπορεί να τα εκμεταλλευτεί και να τα διαχειριστεί κανείς αυτά. Αν και το παράδειγμα του Facebook δεν είναι αντιπροσωπευτικό του όγκου δεδομένων που διακινούνται σε μια μεγάλη επιχείρηση ή οργανισμό, δείχνει χαρακτηριστικά το ότι ο κόσμος σήμερα ζητά όλο και περισσότερα δεδομένα, ότι οι απαιτήσεις στη διαχείριση των δεδομένων αυξάνουν καθημερινά.

Μεγάλη «πίεση» στις βάσεις δεδομένων
Ενα σημαντικό μέρος της πίεσης που δέχεται μια βάση δεδομένων προέρχεται κυρίως από το BI, καθώς το management θέλει όλο και σε πιο κοντινά χρονικά διαστήματα να μαθαίνει περισσότερα. Σήμερα, για να παραχθούν οι αναφορές και τα στατιστικά στοιχεία θα πρέπει να αξιολογηθούν διαφορετικά είδη δεδομένων, κάτι που αυξάνει τον όγκο και το φόρτο στις βάσεις δεδομένων. Σύμφωνα με μια δημοσκόπηση που έγινε από την Experton Group ανάμεσα σε 100 Διευθυντές Πληροφορικής, ο όγκος δεδομένων που επεξεργάζονται οι επιχειρήσεις αναμένεται να αυξηθεί έως το 2014 κατά 42%. Και σε αυτή την αύξηση των δεδομένων θα συμβάλει σημαντικά το cloud. Αλλοι παράγοντες που θα προκαλέσουν περισσότερα δεδομένα, είναι το mobile Internet, η χρήση στις επιχειρήσεις εργαλείων συνεργατικότητας και επικοινωνίας και η ισχυρή ψηφιοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών.

Η αύξηση των δεδομένων έχει τις συνέπειές της, ήτοι την αύξηση των εργασιών διαχείρισης στα συστήματα αποθήκευσης και βάσεων δεδομένων. Οι πάροχοι των κλασικών συστημάτων RDBMS είναι βέβαιοι ότι μπορούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις που προκύπτουν από τα Big Data. Αλλωστε, τα υπάρχοντα συστήματα βάσεων δεδομένων προσφέρουν, ήδη, λύσεις για τα Big Data, ενώ οι τεχνικές διαχείρισης τους δεν είναι καινούργιες. Βέβαια, θα ήταν απαραίτητο να γίνουν οι σχετικές αλλαγές. Το να «στουμπώνει» κανείς δεδομένα σε πίνακες και μέσω της SQL να κάνει συγκρίσεις και να βρίσκει τις σχέσεις μεταξύ τους δεν λειτουργεί πια το ίδιο αποτελεσματικά όπως παλιά. Εδώ, το relational μοντέλο έχει φτάσει τα όρια του.

Σύγκλιση τεχνολογιών
Το θέμα, λοιπόν, είναι να υπάρχει ένα αρμονικό πάντρεμα ανάμεσα στις υπάρχουσες και νέες τεχνολογίες. Σημαντικό σε αυτή την περίπτωση είναι να περιοριστεί, κατά το δυνατό, η πολυπλοκότητα τόσο για τους developers όσο και για τους χρήστες. Οι developers θα ήθελαν να γράφουν τις εφαρμογές τους όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ετσι, δεν θα τους άρεσε η σύνδεση της εφαρμογής τους με τη βάση δεδομένων να γίνεται με ειδικές query γλώσσες προγραμματισμού, όπως η XQuery, ούτε με ερωτήσεις ανίχνευσης για το αν, για παράδειγμα, λειτουργεί στο background μια κλασική βάση δεδομένων, ένα hadoop cluster ή ένα σύστημα NoSQL. Εν τέλει, η γλώσσα προγραμματισμού και το interface δεν έχουν να κάνουν με το πώς τα δεδομένα είναι δομημένα. Η SQL πάντα είναι στο προσκήνιο, καθώς υπάρχουν μυριάδες προγραμματιστές που είναι εξοικειωμένοι με αυτήν. Ως εκ τούτου η προσέγγιση του παλιού (π.χ. SQL) με το νέο (π.χ. Ηadoop) είναι αναπόφευκτη. Η τάση, λοιπόν, οδηγεί σε μια συνδυαστική λύση. Βέβαια, η σύγκλιση δεν θα μπορεί να γίνει απότομα και χρειάζεται το χρόνο της. Και δεν θα γίνει μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες. Πάντως, όπως πιστεύουν ειδικοί του χώρου, μέσα σε πέντε χρόνια η σύγκλιση αναμένεται να έχει προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό.

Χρειάζεται χρόνος
Η μεταβατική φάση θα είναι σχετικά μεγάλη και ως εκ τούτου απαιτείται χρόνος. Αν και είναι απίθανο αυτή η μεταβατική φάση να οδηγήσει σε μια κατάργηση των κλασικών βάσεων δεδομένων, μπορεί να οδηγήσει σε μια αλλαγή τους. Η ανάγκη για αλλαγές είχε εμφανιστεί πριν από μερικά χρόνια, όταν το Business Intelligence ήρθε για πρώτη φορά στο προσκήνιο, προκαλώντας σκέψεις για λύσεις, εναλλακτικές του relational μοντέλου. Τότε οι τεχνικές δεν είχαν ωριμάσει και το hardware που υπήρχε δεν ήταν αρκετά ισχυρό. Μια κατάσταση που έχει αλλάξει σήμερα. Με τεχνολογίες In-Memory-Computing και Massive Parallel Processing (MPP), όπως τα Hadoop και NoSQL, τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Βρισκόμαστε, ωστόσο, σε μια μεταβατική φάση όπου ακόμα τίποτα δεν έχει ξεκαθαρίσει απόλυτα.

Γενικά, ακόμα και σήμερα, με το Business Intelligence να βρίσκεται στα φόρτε του, υπάρχει μια δυσκολία, όπως καταγράφουν τελευταίες μελέτες, στην αξιολόγηση των δεδομένων μιας επιχείρησης για επιχειρηματικούς σκοπούς. Το παλιό γνωστό πρόβλημα της ελλιπούς ανταλλαγής στοιχείων ανάμεσα στη Διεύθυνση Πληροφορικής και στα υπόλοιπα τμήματα μιας εταιρείας δεν φαίνεται να έχει αντιμετωπιστεί εντελώς. Τα υπόλοιπα τμήματα μιας εταιρείας συνήθως δεν είναι ενημερωμένα (ή δεν εφαρμόζουν) για τους νέους τρόπους ανάλυσης δεδομένων που υπάρχουν. Οπότε η δυναμική που προσφέρει το BI φαίνεται να μένει ανεκμετάλλευτη.

Εξυπνη διαχείριση των δεδομένων
Είναι σημαντικό για τη Διεύθυνση Πληροφορικής να γνωρίζει τι χρειάζεται η επιχείρηση και να προσφέρει αντίστοιχα την κατάλληλη υποδομή για τη διαχείριση των δεδομένων και των πηγών τους, σύμφωνα με μελέτη της Gartner. Τα επιμέρους τμήματα της εταιρείας πρέπει να γνωρίζουν τι δυνατότητες υπάρχουν και να μην χρειάζεται να μπλέξουν με το που είναι αποθηκευμένα τα δεδομένα. Η πρόκληση για τη Διεύθυνση Πληροφορικής είναι, ως εκ τούτου, να διαχειρίζεται με ένα έξυπνο τρόπο τα δεδομένα και τις πηγές τους. Δεν αρκεί απλά να αποθηκεύονται τα δεδομένα στο Data Warehouse. Αυτό γίνεται με την αρωγή των κατάλληλων tools – ήδη σήμερα οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν 20-30 tools για τη βάση δεδομένων και για Analytics. To μυστικό είναι να διαλέξει κανείς τα σωστά εργαλεία για τα κατάλληλα δεδομένα. Κάποια από τα tools είναι κατάλληλα για επιχειρηματική χρήση, κάποια άλλα όχι. Παρά τις νέες ανάγκες που δημιουργούνται σήμερα στο περιβάλλον μιας σύγχρονης επιχείρησης όσον αφορά τη διαχείριση των δεδομένων, δεν χρειάζεται να αλλάξουν δομικά οι γνωστές, δοκιμασμένες, αρχιτεκτονικές των βάσεων δεδομένων.

Δεν είναι άλλωστε εύκολο κάθε λίγα χρόνια να αλλάζει ριζικά όλη τη δομή μιας βάσης δεδομένων – έτσι μπορεί να πάει χαμένο ότι επενδύθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα πιο ισχυρό hardware όπως και εμπλουτισμός των RDBMS με πρόσθετες λειτουργίες που θα λαμβάνουν υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις ότι οι νέες λειτουργίες καλό είναι να δοκιμάζονται και να ελέγχεται κατά πόσο βοηθάνε ή όχι. Βέβαια, δεν μπορεί κανείς να παρακολουθεί και να ενσωματώνει συνεχώς στο σύστημα κάθε καινοτομία που εμφανίζεται. Οφείλει σίγουρα κανείς να παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά θα πρέπει να τηρεί μια πολιτική για μια μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη υποδομή. Τέλος, θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι οι όποιες βελτιστοποιήσεις γίνονται στο σύστημα της βάσης δεδομένων έχουν το αντίτιμό τους. Οποιος Διευθυντής Πληροφορικής θέλει να εκμαιεύσει τη μέγιστη απόδοση από τη βάση δεδομένων, γνωρίζει ότι θα χρειαστούν πρόσθετες επενδύσεις και ως εκ τούτου θα πρέπει να πείσει τον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας για την αναγκαιότητά τους.

Τι μέλλει γενέσθαι
Εως το 2016 τα συστήματα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων σχεδόν θα διπλασιαστούν, συνεπικουρούμενα από τις πρόσθετες ανάγκες του Business Intelligence, τη διευρυμένη υιοθέτηση των Big Data και τις αυξανόμενες αδόμητες ροές πληροφοριών, όπως αναφέρει μια πρόσθετη μελέτη της IDC. Ακόμα, σύμφωνα με την IDC, οι περισσότερες επενδύσεις για τα νέα συστήματα RDBMS θα έχουν να κάνουν με τους παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τηλεπικοινωνιών και logistics.

To περασμένο έτος η αγορά των RDBMS άγγιξε τα 26 δις δολάρια, κάτι που αντιστοιχεί σε μια αύξηση κατά 15% σε σχέση με πέρσι. Η IDC εκτιμά ότι η αγορά των σχεσιακών βάσεων δεδομένων θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ένα ετήσιο ρυθμό της τάξης του 9,9% έως το 2016, όταν και θα αγγίξει τα 41,6 δις δολάρια. Οπως γίνεται και σε άλλα τμήματα του IT, η διεθνής οικονομική κρίση έχει μετριάσει την ποσοστιαία ανάπτυξη των RDBMS, αναφέρει η ίδια μελέτη της IDC. Αλλά οι καινοτομίες και η ανάπτυξη που παρατηρείται σε δύο τεχνολογικούς τομείς – το Business Intelligence και τα Big Data – θα φέρουν περισσότερες επενδύσεις στα συστήματα RDBMS.

Τέλος, η νέα γενιά των RDBMS θα πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένη ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του σήμερα, όπως είναι η ανεξέλεγκτη ροή δεδομένων από τα social media, οι αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο που λαμβάνονται από τα αυτοματοποιημένα συστήματα και η ενσωμάτωση τεχνικών βελτιστοποίησης βασισμένων στη μνήμη.