Η οριστική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής σε πέντε φάσεις με κατάργηση όλων των ταμειακών μηχανών!

Ταμειακή μηχανή: αρχαίο μουσειακό είδος τεχνολογίας του 1950, που κοστίζει έως 1.100€ και κυρίως τυπώνει στενόμακρα χαρτάκια! Μόνο που το προϊόν που παράγεται είναι προβληματικό γιατί η απόδειξη ξεθωριάζει σύντομα! Καταπολεμάται η φοροδιαφυγή με τεχνολογίες του 1950; Μάλλον όχι. Ομως οι τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) μπορούν να αλλάξουν ριζικά τις δομές κάθε παραδοσιακού κράτους. Πιθανή υλοποίηση σε 5 φάσεις θα ήταν:

Φάση 1: Δημιουργία Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος (ΚΠΣ)
Δημιουργία ή προμήθεια ΚΠΣ που θα καλύπτει κεντρικά όλες τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι τιμολογήσεις παντού στην Ελλάδα θα γίνονται γνωστές σε κατάσταση πραγματικού χρόνου (real time) στο Υπουργείο Οικονομικών.

Φάση 2: Απόδοση «ΕΜΑ» σε ΟΛΑ τα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα
Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα θα πρέπει να λάβει μια κάρτα με ένα μοναδικό κωδικό που θα μπορούσε να λέγεται Εθνικός Μοναδικός Αριθμός (ΕΜΑ) (National ID) καταργώντας όλους τους άλλους κωδικούς. Κάθε κάρτα θα συνοδεύεται και από κλειδάριθμο για πρόσβαση από το Internet σε όλες τις χρεοπιστώσεις που θα γίνονται στον συγκεκριμένο ΕΜΑ. Με 12.000.000 φυσικά άτομα και 1.000.000 Νομικά πρόσωπα, θα πρέπει να αποδοθούν 13 εκατομμύρια ΕΜΑ. Με 15 λεπτά φυσικής παρουσίας για την απόδοση χρειαζόμαστε 1.679 ανθρωποέτη. Αυξάνοντας την εκτίμηση κατά 50%, τότε έχουμε συνολικά 2.500 ανθρωποέτη με συνολικό κόστος 50.000.000€ (υπολογίζεται ετήσιο κόστος 20.000€ ανά ανθρωποέτος).

Φάση 3: Προσαρμογή όλων των εν λειτουργία Λογιστικών Εφαρμογών
Ολες οι υπάρχουσες λογιστικές εφαρμογές θα τροποποιηθούν για να υποστηρίζουν την real time ενημέρωση του ΚΠΣ για τιμολόγια πώλησης, δελτία αποστολής, Α.Π.Υ., αποδείξεις λιανικής, κλπ. έτσι ώστε να μην μπορεί να εκδοθεί παραστατικό χωρίς να ενημερωθεί σε real time το ΚΠΣ.

Φάση 4: Υποχρεωτική Εγκατάσταση H/W, S/W και Πινακίδας Σήμανσης σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα
Όποιος ασκεί εμπορική δραστηριότητα ή παροχή υπηρεσιών, θα κάνει εγκατάσταση υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο καταργώντας ταυτόχρονα όλες τις ταμειακές μηχανές. Επίσης σε κάθε σημείο που εκδίδονται παραστατικά θα υπάρχει υποχρεωτική ανάρτηση πινακίδας που θα παράγει το Ελληνικό κράτος και θα αναφέρει τα πρόστιμα για μη έκδοση παραστατικού (ενδεικτικά):
• Για τον εκδίδοντα: Την πρώτη φορά: κλείσιμο της επιχείρησης ή αφαίρεση άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος για 1 μήνα. Την δεύτερη φορά: οριστικό κλείσιμο της επιχείρησης ή αφαίρεση άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος. Για το διάστημα που η επιχείρηση θα είναι κλειστή θα υπάρχει ένας άτομο που θα επιτηρεί την εφαρμογή της ποινής (το κόστος του υπαλλήλου το καλύπτει η επιχείρηση)
• Για τον λήπτη: Διοικητικό πρόστιμο ύψους 50 φορές την αξία της απόδειξης.

Το κόστος εδώ υπολογίζεται σε 2.000€ για κάθε μία από τις 1.000.000 εταιρείες και ιδιώτες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Αυτά τα 2 δις ευρώ μπορούν να χρηματοδοτηθούν κατά 100% από ΕΣΠΑ και την Ευρωπαϊκή κεντρική Τράπεζα. Κάθε εταιρεία θα υποχρεωθεί να επιστρέψει το ποσό των 2.000€ σε 40 μηνιαίες δόσεις των 50€ η κάθε δόση.

Φάση 5: Λειτουργία πιλότου και μεταφορά του Συστήματος   σε Παραγωγή
Εδώ θα πρέπει γίνει ότι έγινε με την εισαγωγή του ευρώ. Από 1 Ιανουαρίου 2013 πλήρης, γενική και καθολική εφαρμογή του νέου συστήματος παντού στην Ελλάδα. Όποιος δεν επιθυμεί να συμμετάσχει, απλώς δεν θα μπορεί να ασκήσει οποιαδήποτε δραστηριότητα.

Τα οφέλη;
Αυτόματος υπολογισμός εσόδων, εξόδων, ΦΠΑ προς απόδοση, αποδείξεων για ιδιώτες, κλπ. Ο κάθε φορολογούμενος θα μπορεί να δει επιτέλους χρεοπίστωση ηλεκτρονικά από το διαδίκτυο. Έτσι η φοροκάρτα που υπάρχει τώρα σε λειτουργία είναι ένα πολύ πρώτο στάδιο για να φτάσουμε στο ιδανικό. Βέβαια η υλοποίηση τέτοιων σημαντικών αλλαγών ΔΕΝ γίνεται με «συντονισμό…». Η μοναδική επιστήμη που μπορεί να βοηθήσει καθοριστικά στο Re-Εngineering του «Greek Ταχ Corporation» είναι το Project Management.