Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δηλώνουν προετοιμασμένες όσον αφορά το Disaster Recovery. Είναι, όμως, πραγματικά έτοιμες;

Παρά την εμπιστοσύνη και την αφοσίωση του πελάτη, πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SMBs) δεν έχουν αποτελεσματικά πλάνα ετοιμότητας disaster recovery. Εχουν, αντίθετα, αυξημένο κίνδυνο να χάσουν πελάτες. Τo downtime των SMB κοστίζει στους πελάτες τους δεκάδες χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με σχετική μελέτη της Symantec, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να χάνουν αρκετά συχνά πελάτες, λόγω της μη προετοιμασίας τους σχετικά με το  disaster recovery. Η μελέτη δείχνει ακόμα μία μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στο πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται το disaster readiness και το πραγματικό επίπεδο ετοιμότητάς τους.

Ελλειψη επίγνωσης σχετικά με την ετοιμότητα
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης «2009 SMB Disaster Preparedness», την οποία και δημοσίευσε η Symantec τον Οκτώβριο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ικανοποιημένες με τα πλάνα disaster preparedness που διαθέτουν. Το 82% των ερωτηθέντων είπαν ότι είναι αρκετά/πολύ ικανοποιημένοι με τα πλάνα disaster που διαθέτουν, ενώ ένας παρόμοιος αριθμός (84%) είπαν ότι είναι αρκετά/πολύ προστατευμένοι σε περίπτωση που συμβεί μία καταστροφή. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πιστεύουν επίσης ότι οι πελάτες τους θα δείξουν κατανόηση και θα είναι ελαστικοί εάν υπάρξει αστοχία στα υπολογιστικά τους συστήματα και στους αντίστοιχους πόρους. Σε περίπτωση μίας τέτοιας διακοπής λειτουργίας, μόνο το ένα τρίτο (34%) των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι οι πελάτες τους θα προχωρήσουν σε άλλες λύσεις -όπως ανταγωνίστριες εταιρείες.

Αφημένες στην τύχη τους
Παρόλα αυτά, οι πρακτικές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποκαλύπτουν ότι η εμπιστοσύνη που τους διακατέχει στη σχέση με τον πελάτη τους είναι αδικαιολόγητη. Ο μέσος όρος μίας SMB έχει αντιμετωπίσει τρεις διακοπές λειτουργίας μέσα σε διάστημα 12 μηνών, με τις κυριότερες αιτίες να είναι ιοί και επιθέσεις hacker, διακοπές λειτουργίας ρεύματος και φυσικές καταστροφές. Αυτό που είναι ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι σχεδόν μισοί από αυτούς αναφέρουν ότι δεν έχουν ακόμη ένα πλάνο να αντιμετωπίσουν τέτοιες αστοχίες στην επιχειρησιακή λειτουργία.

Επιπλέον, η μελέτη αναφέρει ότι μόνο το ένα πέμπτο (23%) των SMB πραγματοποιούν καθημερινό back up, ενώ μία μέση SMB επιχείρηση κάνει back up μόνο το 60% των δεδομένων της και των πελατών της. Ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των SMB εκτιμούν ότι μπορεί να χάσουν 40% των δεδομένων τους εάν τα υπολογιστικά τους συστήματα καταστραφούν σε περίπτωση φωτιάς.

Το κόστος του Downtime
Οι πελάτες των SMB που ερωτήθηκαν, εκτίμησαν ότι το κόστος αυτών των διακοπών λειτουργίας μπορεί να φθάσει ένα μέσο όρο $15.000 την ημέρα, προκαλώντας διάφορες επιπτώσεις, αφού ένα 42% των διακοπών διαρκεί οκτώ ώρες ή και περισσότερο. Ενας στους τέσσερις πελάτες (26%) ανέφεραν ότι έχουν χάσει σημαντικά δεδομένα. Σύμφωνα με τα ευρήματα, δύο στους πέντε (42%) από τους πελάτες των SMB έχουν αλλάξει προμηθευτές διότι  «αισθάνθηκαν ότι ο προμηθευτής υπολογιστικών συστημάτων και τεχνολογίας που τους εξυπηρετούσε δεν ήταν αξιόπιστος».

Αυτό αποτελεί έντονη αντίθεση με τα δύο τρίτα των SMB που πιστεύουν ότι οι πελάτες τους «θα περιμένουν υπομονετικά μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα του συστήματος». Μία άλλη επίπτωση του downtime είναι η καταστροφή της φήμης της επιχείρησης, αφού στις απαντήσεις των ερωτηθέντων αναφέρεται ότι το 63% των πελατών ανέφεραν ότι το downtime έφθειρε την αντίληψή που είχαν για τον SMB προμηθευτή.


4 βήματα για μεγαλύτερη ετοιμότητα
Αν και το 47% των SMB δεν έχουν ένα βασικό σχέδιο disaster preparedness, σχεδόν το 89% υποστηρίζουν ότι θα δημιουργήσουν ένα πλάνο μέσα στους επόμενους έξι μήνες. Αυτό αποτελεί μία πολύ βασική παράμετρο, αφού οι περισσότερες SMB (77 %) που ερωτήθηκαν βρίσκονται σε περιοχές που είναι ευάλωτες σε φυσικές καταστροφές (όπως σεισμοί, τυφώνες και ανεμοστρόβιλοι).

Καθώς αυτοί οι οργανισμοί αναπτύσσουν τον σχεδιασμό τους, η Symantec έχει να προτείνει τα ακόλουθα:
1. Προσδιορίστε τις ανάγκες σας: οι SMB πρέπει να αποφασίσουν ποια κρίσιμα δεδομένα πρέπει να προστατεύσουν και να ασφαλίσουν. Πελάτες, πληροφορίες οικονομικού και επιχειρηματικού περιεχομένου, εμπορικά μυστικά και κρίσιμα δεδομένα πρέπει να μπουν σε προτεραιότητα. Επιπρόσθετα, οι SMB πρέπει να παρακολουθούν τις αναφορές σχετικά με τον τομέα τους, έτσι ώστε να τους βοηθήσουν να αναγνωρίσουν και να αποφύγουν απειλές που αντιμετωπίζουν.

2. Απασχολείστε έμπιστους συμβούλους: με περιορισμένο χρόνο, budget και υπαλλήλους, οι SMB μπορούν να αναζητήσουν ένα συνεργάτη που θα τις βοηθήσει να δημιουργήσουν σχέδια, να εφαρμόσουν αυτοματοποιημένες λύσεις προστασίας και να ελέγχουν τις τάσεις και τις απειλές από τις οποίες χρειάζεται να προστατευτούν. Οι συνεργάτες μπορούν ακόμη να εκπαιδεύσουν τους υπαλλήλους να ανακτούν πληροφορίες από backup όταν χρειάζεται και να προτείνουν offsite αποθηκευτικές λύσεις για την προστασία κρίσιμων δεδομένων.

3. Αυτοματοποιήστε τις διαδικασίες όπου αυτό είναι εφικτό: αυτοματοποιώντας τις διαδικασίες backup διασφαλίζετε ότι η διαδικασία δεν θα παραβλεφθεί σε καμία περίπτωση. Οι SMB μπορούν να μειώσουν τα κόστη downtime εφαρμόζοντας αυτοματοποιημένα εργαλεία που ελαχιστοποιούν την ανθρώπινη ανάμειξη και αντιμετωπίζοντας τυχόν ελλείψεις των πλάνων disaster recovery.

4. Δοκιμάστε την αποτελεσματικότητα των σχεδίων σας σε ετήσια βάση: Η στιγμή της ανάκτησης των δεδομένων δεν είναι η καλύτερη για να ανακαλύψετε ότι δεν έχει ληφθεί back up κάποιων κρίσιμων στοιχείων – όπως είχε σχεδιαστεί αρχικά. Η δοκιμή disaster recovery είναι ανεκτίμητη και οι SMB πρέπει να αναζητήσουν τρόπους να βελτιώσουν την επιτυχία των δοκιμών μέσω αξιολόγησης και εφαρμογής συγκεκριμένων μεθόδων.