Η Real Consulting προχώρησε στην ίδρυση της εταιρείας Real Competence Center, σε συνέχεια συμφωνίας απόκτησης της ελληνικής θυγατρικής της Crystal System Group, πολυεθνικής εταιρείας παροχής Off-shore SAP Υπηρεσιών.

Έχοντας ως έδρα τη Λέρο και λειτουργώντας ως θυγατρική της Real Consulting, το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας υποστηρίζει την εύρυθμη λειτουργία SAP εγκαταστάσεων πολυεθνικών επιχειρήσεων παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης. «Η Real Consulting  ως κορυφαία ελληνική εταιρεία υλοποίησης έργων SAP,  στηρίζει  έμπρακτα την αύξηση των θέσεων εργασίας και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μας.

Η λειτουργία της Real Competence Center, εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό διεύρυνσης και διαφοροποίησης του μοντέλου υπηρεσιών που παρέχουμε και των γεωγραφικών αγορών που εξυπηρετούμε, έχοντας πάντα ως γνώμονα την παροχή προστιθέμενης αξίας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τους πελάτες, συνεργάτες και το στελεχιακό δυναμικό μας» αναφέρει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Διονύσης Αθανασάκος.