Στην εφαρμογή της λύση SAP S/4HANA, μέσω της Real Consulting, SAP Platinum Partner, προχωρά η βιομηχανία τροφίμων Μινέρβα. Εφαρμόζοντας το νέο σύστημα, η εταιρεία – η οποία διαθέτει ένα δίκτυο διανομής προϊόντων σε 25 χώρες και 5 ηπείρους- ενοποιεί όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης εξασφαλίζοντας τον κεντρικό έλεγχο των διαδικασιών της.

Ταυτόχρονα, συγκεντρώνοντας τις διαδικασίες και τα δεδομένα σε µία κεντρική βάση (HANA) και παρέχοντας σύγχρονες τεχνικές προσπέλασης και ανάλυσης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, αποκτά άμεση, έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση. Με την εφαρμογή του SAP S/4HANA, η Μινέρβα επιτυγχάνει βελτιωμένη απόδοση στη διαχείριση των αποθηκών της με καλύτερο προγραμματισμό και έλεγχο των πόρων παραγωγής και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.

Ακόμη, καταφέρνει να μειώνει τα κόστη αποθεμάτων λόγω καλύτερου σχεδιασμού, παρακολούθησης και προβλέψεων, ενώ αποκτά ενοποιημένη εικόνα των πωλήσεων και των απαιτήσεων.