Αυξημένες πωλήσεις κατά 24% σε σχέση με το 2022 κατέγραψε την περσινή χρονιά η Real Consulting σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε. Πιο συγκεκριμένα, ο όμιλος κατά τη διάρκεια του 2023 πραγματοποίησε πωλήσεις της τάξεως των 30,3 εκατ. έναντι 24,4 κατά την προηγούμενη χρήση.

Τα EBITDA ανήλθαν σε 5 εκατ., έναντι 3,6 εκατ. Τα αποτελέσματα προ φόρων του ομίλου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2023 ανήλθαν σε 3,97 εκατ. εμφανίζοντας αύξηση 40% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η Real Consulting πέρσι ανέλαβε την εκτέλεση σημαντικών έργων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αυξάνοντας τη γεωγραφική της παρουσία μέσω εξαγορών και επιτυγχάνοντας οργανική ανάπτυξη.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω έργα:

 • To έργo υλοποίησης ολοκληρωμένου συστήματος ενδοεπιχειρησιακής οργάνωσης SAP S/4HANA στις εταιρίες Motor Oil, CORAL & Motor Oil Renewable Energy (MORE).
 • To έργo υλοποίησης ολοκληρωμένου συστήματος ενδοεπιχειρησιακής οργάνωσης SAP S/4HANA για θυγατρικές του ομίλου ΤΙΤΑΝ σε 6 χώρες.
 • Tο έργο υλοποίησης της κλαδικής λύσης SAP for Healthcare στον όμιλο Ιατρικού Αθηνών.
 • Tο έργο SAP S/4HANA για την Eurobank Κύπρου.
 • Tο έργο SAP ERP για τις εταιρείες, Sunlight Technosystems, Sunlight Triathlon Dallas όπως και την παροχή υπηρεσιών Advisory Services για το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου Sunlight με τη λύση SAP S/4HANA.
 • Tο έργο SAP Retail για τις εταιρείες του ομίλου Fourlis «Sneakers Market» και Holland & Barret.
 • Tο έργο SAP Success Factors Suc­cession Management & Deve­lopment Planning στην εταιρεία Pharmathen.
 • Tο έργο ενοποίησης οικονομικών καταστάσεων με την λύση SAP Business Planning & Consolidation για την Aegean Airlines.
 • To έργο υλοποίησης της λύσης SAP BW S/4HANA στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
 • Tο έργο SAP Analytics Cloud Planning για την παρακολούθηση προϋπολογιστικών και απολογιστικών δεδομένων του Ομίλου Motor Oil.
 • Tο έργο υλοποίησης της κλαδικής λύσης SAP Retail / S/4HANA στην Κωτσόβολος.
 • To έργο υλοποίησης της λύσης ολοκληρωμένου συστήματος ενδοεπιχειρησιακής οργάνωσης Microsoft D365 Finance & Supply Chain Management στο αεροδρόμιο της Σόφιας, σε συνεργασία με τον ΟΤΕ.
 • To έργο υλοποίησης Management Reporting με την λύσης Microsoft Azure Data Lake, Power BI για τη Friesland Campina.
 • To έργο υλοποίησης της λύσης Microsoft D365 Business Central για τη NJV Plaza.
 • Tο έργο υλοποίησης της λύσης Microsoft D365 Finance & Supply Chain Management στον όμιλο εταιρειών Μirum.
 • To έργο υλοποίησης της λύσης ολοκληρωμένου συστήματος ενδοεπιχειρησιακής οργάνωσης Microsoft D365 F & O στον όμιλο εταιρειών Peoplecert.
 • Tο έργο υλοποίησης της λύσης Micro­soft D365 Sales στην Οptima Bank.