Η Realize ανέλαβε και ολοκλήρωσε με επιτυχία τρία ιδιαίτερα σημαντικά έργα πληροφορικής του ομίλου Icap.

Για λογαριασμό του τμήματος Marketing της Icap, η Realize σχεδίασε τη νέα μορφή των επίσημων ηλεκτρονικών καταλόγων που διανέμονται σε μορφή Cd-Rom. Στο πλαίσιο της λύσης, αναπτύχθηκε και o μηχανισμός παραγωγής των ηλεκτρονικών καταλόγων με χρήση της πλατφόρμας διαχείρισης περιεχομένου RealCMS. Το σύστημα ολοκληρώθηκε με το εργαλείο Microsoft Dynamics CRM, ώστε οι νέοι ηλεκτρονικοί κατάλογοι της Icap να διαθέτουν δυνατότητες αναλυτικής αναζήτησης, προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων και reporting χρήσης, ενώ λειτουργούν τόσο σε περιβάλλον Windows (XP, Vista, 7) όσο και σε MacOSX.

Για το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο σετ εφαρμογών εγκριτικής ροής και παρακολούθησης αδειών προσωπικού, καθώς και καταγραφής των ωρών άφιξης/αποχώρησης των εργαζομένων της Icap, με παράλληλη οργάνωση και αποτύπωση του χρόνου που δαπανάται σε έργα και δραστηριότητες. H λύση υλοποιήθηκε στην πλατφόρμα Sharepoint 3.0 της Microsoft και ενσωματώθηκε στο Intranet Portal της Icap.

Τέλος, για τη δραστηριότητα People Solutions της εταιρείας, η Realize ανέπτυξε το website www.icapcareer.gr, ένα εύχρηστο εργαλείο αναζήτησης θέσεων εργασίας. Οι επισκέπτες του μπορούν να  πληροφορηθούν για τις θέσεις εργασίας που προκηρύσσονται από τους πελάτες της Icap και να υποβάλλουν online το βιογραφικό τους. Το web site ολοκληρώθηκε με το κεντροποιημένο σύστημα διαχείρισης βιογραφικών και αγγελιών Filefinder.