Οι εκτιμήσεις της Regate είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές για το νέο έτος, αναφορικά με τη σύναψη νέων συμβολαίων αξιοποίησης της συνδρομητικής υπηρεσίας αυτομα-τοποίησης πωλήσεων BizeGate On Demand.

Το BizeGate On Demand παρέχεται έναντι ενός σταθερού μηνιαίου παγίου (από 24 ευρώ/μήνα ανά χρήστη) και σε 4 διαφορετικές εκδόσεις, σχεδιασμένες για να καλύψουν τις λειτουργικές και πληροφοριακές ανάγκες κάθε επιχείρησης. Έτσι, κάθε εταιρεία μπορεί να είναι πλέον εντελώς απαλλαγμένη από ρίσκο, οικονομικούς ενδοιασμούς ή άλλο εμπόδιο και να εκμεταλλεύεται τα οφέλη της αυτοματοποίησης πωλήσεων, με μεγάλη ευκολία, ενεργοποιώντας μόνη της ανά πάσα στιγμή και για όσο διάστημα επιθυμεί τον αριθμό των ενεργών χρηστών (π.χ. πωλητές, merchandisers). Επισημαίνεται ότι το BizeGate On Demand αποτελεί τη μοναδική λύση αυτοματοποίησης πωλήσεων που παρέχεται κατά αποκλειστικότητα μέσω του Microsoft Incubation Center (MIC) της Ελλάδας και της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης.