Η Regate A.E. ανέλαβε την εγκατάσταση του συστήματος Vessel Positioning & Performance στην εταιρεία Allseas Marine A.E.

Το Vessel Positioning & Performance λειτουργεί σε συσκευές BlackBerry, είναι υλοποιημένο με τεχνολογίες Java κάνοντάς το έτσι ένα ευέλικτο σύστημα πλήρως συμβατό με όλες τις υπάρχουσες πλατφόρμες για BlackBerry καθώς και συμβατό με μελλοντικές συσκευές. Το εν λόγω σύστημα εγκαθίσταται στο BES Server της εκάστοτε ναυτιλιακής εταιρείας, διασυνδέεται με το εκάστοτε ναυτιλιακό σύστημα (π.χ. ERP) και παρέχει δυνατότητες όπως παρακολούθηση του στόλου, τρέχουσα θέση ελλιμενισμού και πληροφορίες όπως Vessel Position Port Names, Status ETC, ETB, ETD, στοιχεία των agents με δυνατότητες ηλεκτρονικού καταλόγου, καθώς και Key Performance Indicators, όπως ταχύτητα πλοίου, καταναλώσεις κ.ά.