Η Regate διαθέτει τη νέα έκδοση του ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματοποίησης πωλήσεων BizeGate.

Μεταξύ των σημαντικότερων νέων δυνατοτήτων του BizeGate αξίζουν να σημειωθούν οι εξής: υποστήριξη GPS, διαχείριση δρομολογίων και ατζέντας επισκέψεων πωλητών σε συνδυασμό με γεωδεδομένα, προβολή χαρτών με απεικόνιση επισκέψεων πωλητών σε συνδυασμό με γεωδεδομένα, προβολή χαρτών με απεικόνιση δρομολογίων πωλητών και στιγμάτων πελατολογίου, καθώς και μια σημαντικά εμπλουτισμένη λίστα αναφορών στο υποσύστημα BizeGate Reporting & Statistics. Επιπλέον, το διαχειριστικό interface της εφαρμογής έχει τροποποιηθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε το δίκτυο των συνεργατών μας να μπορεί να παραμετροποιεί και να προσαρμόζει το σύστημα στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη, με τρόπο ταχύτατο και αποτελεσματικό.