Η Regate A.E. υλοποίησε επιτυχώς το σύστημα αυτοματοποίησης πωλήσεων BizeGate Business Edition στην εμπορική εταιρεία Αφοι Ντερζώτη Ο.Ε.

Η εν λόγω εταιρεία πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους διανομείς τροφίμων στη Λακωνία και γενικότερα, στη νότια Πελοπόννησο, με περισσότερα από 2000 σημεία πώλησης. Η ιδιαιτερότητα του έργου έγκειται στο γεγονός ότι η λύση βοηθάει οπτικά τον παραγγελιολήπτη με τη χρήση χρωματισμών, για να γνωρίζει τα είδη που αγοράζει ο πελάτης του ανά κατηγορία, την εποχικότητα και τις προσφορές της εταιρείας, μέσα από μια μόνο οθόνη, αυξάνοντας κατακόρυφα την παραγωγικότητα των πωλητών.

Η εγκατάσταση και παραμετροποίηση του συστήματος BizeGate έγινε εξ ολοκλήρου απομακρυσμένα και το σύστημα ετέθη σε λειτουργία εντός 5 ημερών, με ολοκληρωμένη διασύνδεση με το SoftOne ERP. Ο εξοπλισμός που επιλέχθηκε για τους πωλητές της εταιρείας περιλαμβάνει φορητές συσκευές Archos με λειτουργικό Windows 7.