Η Regate προσφέρει εκπαιδεύσεις ώστε οι Mobile χρήστες να είναι παραγωγικοί στο πεδίο.

Η εταιρεία πλέον πιστοποιεί όλα τα στελέχη που έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση του συστήματος BizeGate, και οι οποίοι εργάζονται καθημερινά στο πεδίο. Η διαδικασία πιστοποίησης πραγματοποιείται δωρεάν μέσα από την ιστοσελίδα της Regate και ολοκληρώνεται εντός πέντε εργάσιμων ημερών.