Η Sybase, Inc. γνωστοποίησε πρόσφατα ότι το προϊόν IQ 15.1, συνεργαζόμενο με το σύστημα IBM Power 595 και τρέχοντας σε λειτουργικό AIX 6L έκδοση 6.1, πέτυχε την καλύτερη συνολικά απόδοση και το δεύτερο καλύτερο λόγο τιμής/απόδοσης ανάμεσα σε non-clustered συστήματα βάσει του TPC-H benchmark σε κλίμακα 3000 GB.

Η συγκεκριμένη δοκιμασία επιδόσεων προσομοιάζει συστήματα υποστήριξης αποφάσεων που αναλύουν μεγάλους όγκους δεδομένων, εκτελούν υψηλής πολυπλοκότητας αναζητήσεις και δίνουν απαντήσεις σε κρίσιμα για την επιχείρηση ερωτήματα.