Με την παγκόσμια οικονομική κρίση να προκαλεί αναταράξεις και τριγμούς στον επιχειρηματικό κόσμο, η σημασία της εταιρικής πληροφορίας είναι ίσως κρισιμότερη από ποτέ. Ο Αλέξανδρος Χόλης, Sales Manager της Relational, εξηγεί γιατί οι λύσεις και τα συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας είναι τώρα ακόμα πιο απαραίτητα για την επιβίωση και την ανάπτυξη των σύγχρονων εταιρειών.

<‘Σελίδα 1: Οι στόχοι και οι κύριοι άξονες δραστηριοποίησης της Relational και η θέση της στην ελληνική αγορά σήμερα’>
NetWeek: Ποιοι είναι οι στόχοι και οι κύριοι άξονες δραστηριοποίησης της Relational;

Αλέξανδρος Χόλης: Η Relational, από την ίδρυσή της το 1995, προσανατολίζει και εστιάζει τις δραστηριότητές της αμιγώς στο λογισμικό και τις υπηρεσίες, κυρίως στον τομέα της διαχείρισης και αξιοποίησης των εταιρικών δεδομένων και πληροφοριών. Στόχος μας ήταν και είναι η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών, οι οποίες θα επιτρέπουν στους πελάτες μας τη καλύτερη αξιοποίηση και εκμετάλλευση των πληροφοριών τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Relational συνεργάζεται και διαθέτει στην ελληνική αγορά προϊόντα και εργαλεία κορυφαίων οίκων του εξωτερικού, όπως είναι η Sybase, η Business Objects και η BMC Software.

Εχοντας αναπτύξει μεγάλη τεχνογνωσία σε επίπεδο λύσεων και υπηρεσιών πάντα με κριτήριο τις ανάγκες των πελατών μας, και σε συνδυασμό με τα εξειδικευμένα προϊόντα που αντιπροσωπεύουμε, η Relational σήμερα είναι μια εταιρεία που μπορεί να ανταποκριθεί συνολικά στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις των επιχειρήσεων για την ακριβέστερη διαχείριση και αξιοποίηση της εταιρικής πληροφορίας σε όλο τον κύκλο – απαιτήσεις όπως η μεταφορά των δεδομένων, η ασφάλεια στη χρήση και τη διακίνησή τους, ο έλεγχος, η πρόσβαση στα δεδομένα.

Με άλλα λόγια, θα λέγαμε ότι η δραστηριοποίησή μας εστιάζει σε δύο βασικούς άξονες: Από τη μία οι εξειδικευμένες και ολοκληρωμένες λύσεις και από την άλλη η εξαίρετη προϊοντική κάλυψη που προσφέρουμε στους συγκεκριμένους τομείς. Αυτός ο συνδυασμός μας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε την ιδανική πρόταση ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε εταιρείας.

NetWeek: Ποια είναι η θέση της Relational στην ελληνική αγορά σήμερα;

Αλέξανδρος Χόλης: Μετά από τόσα χρόνια που εστιάζουμε τις δραστηριότητές μας σε αυτή την κατηγορία των λύσεων, η Relational θεωρείται πλέον leader στην ελληνική αγορά. Αυτό, βεβαίως, είναι εύκολο να το λέει κανείς, αλλά στη δική μας περίπτωση αυτή είναι η άποψη των πελατών μας.

Οι πελάτες μας μάς επιλέγουν και μας εμπιστεύονται όλο και περισσότερο, αφενός για την ποιότητα των λύσεων, αφετέρου για την αξιοπιστία μας, καθώς η φιλοσοφία μας και ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά μας ως εταιρεία είναι ότι παραδίδουμε αυτό που έχουμε συμφωνήσει, στο χρόνο και στο budget που έχει συμφωνηθεί με τον πελάτη.

Για όλους αυτούς τους λόγους, η Relational έχει μία ανοδική πορεία, η οποία φυσικά αντικατοπτρίζεται και στα νούμερα, τόσο σε επίπεδο διεύρυνσης του πελατολογίου όσο και σε επίπεδο τζίρου. Ενδεικτικά αναφέρω ότι η Relational, το 2008 ξεπέρασε τα 14 εκατ. ευρώ τζίρο, μόνο από software και υπηρεσίες.
<‘here’>


<‘Σελίδα 2: Οι ανάγκες που καλύπτουν οι λύσεις Business Itelligence, η κρισιμότητα της πληροφορίας για τις επιχειρήσεις και η πρόταση αξίας της εταιρείας στους πελάτες της’>
NetWeek: Η κρισιμότητα της πληροφορίας για τις επιχειρήσεις είναι αδιαμφισβήτητη. Η Relational έχει σημαντική εμπειρία στον τομέα του Business Intelligence. Ποια είναι η πρόταση αξίας της εταιρείας στους πελάτες της;

Αλέξανδρος Χόλης: Η Relational προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα της επιχειρηματικής ευφυΐας, αξιοποιώντας τη μακρόχρονη εμπειρία μας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση συστημάτων Business Intelligence αλλά και το κατάλληλο λογισμικό, προϊόντα και εργαλεία. Οι λύσεις που σχεδιάζουμε είναι απόλυτα προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις κάθε εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την υπάρχουσα πληροφοριακή υποδομή της όσο και την ευρύτερη στρατηγική της. Και φυσικά δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στις τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ολα αυτά τα χαρακτηριστικά συνθέτουν τη δύναμή μας και προσφέρουν στις λύσεις μας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οταν κατευθύνεται σωστά, η πληροφορία όχι μόνο βελτιώνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων αλλά γίνεται το μέσο για καλύτερη επικοινωνία και ευθυγράμμιση των καθημερινών πρακτικών με την εταιρική στρατηγική.

Επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν την απόδοση, να κατανοούν σε βάθος τους παράγοντες που οδηγούν στην επιχειρηματική ανάπτυξη και να διοικούν την εταιρεία, δηλαδή με λίγα λόγια να καθοδηγούν την απόδοση της επιχείρησης. Η Relational, χάρη στις λύσεις ΒΙ που παρέχει, «ξεκλειδώνει» τα «στεγνά» δεδομένα από όλες τις λειτουργικές και επιχειρησιακές εφαρμογές, κάνοντάς τα διαθέσιμα σε μία πληθώρα από user interfaces, όπως αναφορές, dashboards, αρχεία Office, portals κ.λπ. Το ολοκληρωμένο reporting και οι δυνατότητες ισχυρής αναζήτησης και ανάλυσης βοηθούν στην κατανόηση της κρίσιμης για την επιχείρηση πληροφορίας. Η Relational παρέχει εργαλεία performance management και εφαρμογές που ευθυγραμμίζουν τις ενέργειες με τη στρατηγική και βοηθούν στην αποτελεσματικότερη διοίκηση της εταιρείας.

Οι λύσεις Business Intelligence της Relational προσφέρουν όχι μόνο εμπλουτισμένη εμπειρία για τον τελικό χρήστη αλλά και μία μοναδική, κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης όλων των ΒΙ αναγκών μιας επιχείρησης. Αυτός ο παράγοντας βελτιώνει σημαντικά την αποδοτικότητα των τελικών χρηστών και ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες λανθασμένης χρήσης από τα μηχανογραφικά συστήματα της επιχείρησης, ενώ παράλληλα μειώνει το TCO συγχωνεύοντας τον αριθμό των ΒΙ εργαλείων και τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται.

NetWeek: Ποιες είναι οι ανάγκες που καλύπτουν οι λύσεις Business Intelligence;

Αλέξανδρος Χόλης: Η πληροφορία αποτελεί σήμερα το σημαντικότερο μέσο για να ενδυναμώσει μια εταιρεία τη θέση της στο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό στερέωμα. Πριν από αρκετές δεκαετίες, η πληροφορία καταγραφόταν σε χαρτί. Η λογική αυτή ξεπεράστηκε με την πάροδο των ετών, για να φτάσουμε πριν από μια δεκαετία περίπου, η αντίστοιχη πληροφορία να καταλήγει σε ένα λογιστικό φύλλο. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, με την υπερπληθώρα των πληροφοριών, την αύξηση των δραστηριοτήτων των εταιρειών, τη μείωση του κύκλου ζωής αυτών των δραστηριοτήτων και την αύξηση της πολυπλοκότητας και των συστημάτων, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι απλώς πού είναι η πληροφορία αλλά ποια είναι η σωστή.

Είναι εμφανές ότι τα διαφορετικά λογιστικά φύλλα δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις ανάγκες, για σωστή, έγκαιρη, ενημερωμένη, άμεσα διαθέσιμη και ασφαλή πληροφορία. Σε αυτό το σημείο έρχονται οι λύσεις επιχειρηματικής ευφυΐας και αναδεικνύονται σε επιτακτική ανάγκη, καθώς προσφέρουν άμεσα τη σωστή πληροφορία με τον σωστό τρόπο.

NetWeek: Η παραπάνω ανάγκη όπως την περιγράψατε είναι κάτι που αφορά εκτός από τους μεγάλους οργανισμούς και τις λεγόμενες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις;

Αλέξανδρος Χόλης: Η επιχειρηματική ευφυΐα είναι πλέον δεδομένη ανάγκη, όχι μόνο στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά θα έλεγα ακόμα και σε ατομικές επιχειρήσεις. Πλέον, η ανάγκη για πληροφορία και για συνδυασμό της πληροφορίας είναι τέτοια, που ακόμα και μία πολύ μικρή εταιρεία θα διαπιστώσει σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας αλλά κυρίως της αποτελεσματικότητάς της.

Θεωρώ δε, ότι η υιοθέτηση συστημάτων επιχειρηματικής ευφυΐας είναι ακόμη πιο σημαντική για τις μικρές εταιρείες. Οι μεγάλες εταιρείες και οργανισμοί, σήμερα, έχουν συστήματα Business Intelligence και αυτό που επιδιώκουν μέσα από τη συμβολή της Relational είναι κυρίως να βελτιστοποιήσουν και να αναδείξουν τη σωστή πληροφορία. Αλλά συστήματα υπάρχουν. Οι μικρές εταιρείες είναι που θα πρέπει να κάνουν το βήμα και να επενδύσουν, διότι είναι όντως επένδυση με σημαντικό και γρήγορο ROI, και όχι απλώς ένα έξοδο. Το συνολικό κόστος της όλης υλοποίησης είναι μικρό συγκριτικά με τα οφέλη που μπορεί να αποφέρει.
<‘here’>


<‘Σελίδα 3: Παραδείγματα επιτυχημένων έργων πελατών της Relational’>
NetWeek: Μπορείτε να αναφερθείτε σε συγκεκριμένα παραδείγματα επιτυχημένων έργων πελατών σας;

Αλέξανδρος Χόλης: Στο πελατολόγιο της Relational συμπεριλαμβάνονται οι σημαντικότερες ελληνικές τράπεζες, όπως η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank, η Eurobank, η Εμπορική Τράπεζα, η Marfin αλλά και μικρότεροι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, αφού η ανάγκη είναι η ίδια ανεξαρτήτως μεγέθους. Έχουμε επίσης σημαντικούς πελάτες από τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και του retail. Η πολυπλοκότητα και οι απαιτήσεις των συγκεκριμένων κλάδων εξαιτίας της ύπαρξης πολλών προϊόντων, πολλών πελατών, πολλών καταστημάτων, πολλών πληροφοριακών συστημάτων κ.λπ., οδήγησε τους παίκτες αυτών των αγορών στο να είναι οι πρωτοπόροι στην υιοθέτηση λύσεων και συστημάτων Business Intelligence. Για παράδειγμα, η ΑΒ Βασιλόπουλος χρησιμοποιεί προϊόντα Business Intelligence για την ανάλυση ενός πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων πωλήσεων που προέρχονται από πολλαπλές και διαφορετικές μεταξύ τους πηγές (ERP και POS συστήματα).

Καταλαβαίνετε για τι όγκο δεδομένων μιλάμε όταν αναφερόμαστε σε heavy retailing, όπως τα supermarkets τροφίμων. Επίσης, τα supermarkets ΜΕΤΡΟ, με πανελλήνιο δίκτυο καταστημάτων, με περισσότερους από 40.000 κωδικούς προϊόντων, εκατοντάδες προμηθευτές και χιλιάδες δοσοληψίες στα σημεία πώλησης, συλλέγουν καθημερινά ένα σημαντικό αριθμό πληροφοριών στα παραγωγικά τους συστήματα.

Όμως, για την οργάνωση και ποιοτική εκμετάλλευση αυτού του μεγάλου όγκου πληροφοριών απαιτήθηκε η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου έργου Datawarehousing, με κύριο στόχο να μετατρέψει την υπάρχουσα πληροφορία σε γνώση, ώστε η διοίκηση να μπορεί να παίρνει έγκυρες και άμεσες αποφάσεις, βασισμένες σε στοιχεία. Από την άλλη πλευρά, οι πελάτες μας στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, όπως ο ΟΤΕ, η Vodafone και η Wind, βασίζουν την ανάπτυξη των προϊόντων τους στην πληροφορία που αντλούν από το υπάρχον πελατολόγιό τους, σε συνδυασμό με τις τάσεις και τις εξελίξεις της αγοράς. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντική είναι η πληροφορία για την εξέλιξη αλλά και την ίδια την επιβίωσή αυτών των οργανισμών. Ομως δεν είναι μόνο αυτές οι κατηγορίες πελατών μας.

Σημαντικούς πελάτες έχουμε επίσης και στο χώρο της Υγείας, το Ιατρικό Αθηνών, στο χώρο της ένδυσης, τις εταιρείες Alhouette και BTI Hellas αλλά και στο χώρο των καλλυντικών και αρωμάτων, όπου πελάτης μας είναι η L’ Oreal. Και δεν μένουμε μόνο στον ιδιωτικό τομέα, καθώς σημαντική εγκατάσταση για τη Relational αποτελεί η λύση Business Intelligence στη ΔΕΗ, η οποία εφαρμόζεται για τη βελτίωση τόσο εσωτερικών υπηρεσιών, όπως η μισθοδοσία και η διαχείριση αποθηκών, όσο και υπηρεσιών προς τους πελάτες, με τη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Στο πελατολόγιό μας συμπεριλαμβάνεται, επίσης, και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, όπου το σύνολο της πληροφόρησης – εσωτερικά στη διαχείριση, προς τις αεροπορικές εταιρείες, αλλά ακόμα και οι πληροφορίες που πάνε προς το ευρύ κοινό – εξυπηρετείται από συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας και λύσεις της Relational.

Η παράλληλη και συνδυασμένη χρήση πολλών και διαφορετικών συστημάτων αύξανε σημαντικά την πολυπλοκότητα του έργου της Διεύθυνσης Πληροφορικής και αποτελούσε πρόκληση για τα εργαλεία που θα εγκαθιστούσε η εταιρεία προκειμένου να αντλεί και να συνδυάζει τις πληροφορίες από τα διαφορετικά μεταξύ τους συστήματα.

Η εγκατάσταση του συστήματος Business Intelligence είχε σαν αποτέλεσμα την αξιοποίηση της πλούσιας πληροφορίας, χάρη στην εκτεταμένη ανάλυση, ώστε αυτή να συμβάλει στην έγκαιρη και έγκυρη λήψη αποφάσεων. Αλλο ένα σημαντικό παράδειγμα πελάτη μας είναι, από το χώρο του αυτοκινήτου, η Ι. Ν Θεοχαράκης, που μέσα από δικά μας συστήματα, παρακολουθεί και ελέγχει μεταξύ άλλων, τα οικονομικά της στοιχεία αλλά και την εξαιρετικά πολύπλοκη διαχείριση της διακίνησης ανταλλακτικών, μια διαδικασία με ιδιαίτερα κρίσιμη σημασία για τις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων.
<‘here’>


<‘Σελίδα 4: Πώς θα επηρεάσουν οι οικονομικές αναταράξεις τον κλάδο της Πληροφορικής στην Ελλάδα, ο στόχος των συνεργασιών με οίκους του εξωτερικού και τα σχέδια της Relational για το μέλλον’>
NetWeek: Οι πρόσφατες οικονομικές αναταράξεις έχουν επηρεάσει ή θα επηρεάσουν συνολικά τις αγορές. Πώς εκτιμάτε ότι θα επηρεαστεί ο κλάδος της Πληροφορικής στην Ελλάδα; Θα δούμε μείωση των επενδύσεων σε ΙΤ από τις ελληνικές εταιρείες;

Αλέξανδρος Χόλης: Αυτό εξαρτάται από την κάθε εταιρεία. Οι ανάγκες, και ιδιαίτερα για θέματα που αφορούν στην επιχειρηματική ευφυΐα, θα έλεγα ότι κυρίως σε περιόδους κρίσης ή περιόδους που φοβόμαστε μια ύφεση, είναι εντονότερες και κατ’ επέκταση οι αντίστοιχες λύσεις μπορούν να προσδώσουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Από την εικοσαετή και πλέον εμπειρία μου σε πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έχει αναδειχθεί ότι και στον τομέα μας ισχύει ότι σε περιόδους κρίσης υπήρχαν πάντα επιχειρηματίες που όχι μόνο επιβίωσαν αλλά έγιναν πιο πλούσιοι και πιο ισχυροί.

Σε αυτή την περίοδο, οι επιθετικοί επενδύουν σε ΒΙ και με την ανάκαμψη θα είναι εκείνοι οι καινούργιοι leaders. Αυτή είναι και η καταλληλότερη περίοδος, για τις εταιρείες να ελέγξουν και να αξιολογήσουν τις δραστηριότητές τους, ώστε να επικεντρωθούν στις πλέον κερδοφόρες και αποδοτικές, έναντι άλλων λιγότερο αποδοτικών δραστηριοτήτων.

Παρόλα αυτά, επειδή οι προμήθειες τέτοιου είδους λύσεων επηρεάζονται από τη στρατηγική που κάθε εταιρεία έχει αποφασίσει, μπορεί ορισμένες εταιρείες να προχωρήσουν, προσωρινά, σε αναστολή των επενδύσεων σε Πληροφορική. Από την άλλη πλευρά, όμως, άλλες εταιρείες θα επιταχύνουν και θα εντείνουν τις επενδύσεις τους σε αυτόν τον τομέα. Ως εκ τούτου, είμαι αρκετά αισιόδοξος για την ελληνικά αγορά.

NetWeek: Ποιος είναι ο στόχος των συνεργασιών με οίκους του εξωτερικού (Business Objects,  Sybase, BMC Software κ.α.) και ποια τα οφέλη που απολαμβάνουν οι πελάτες σας;

Αλέξανδρος Χόλης: Στόχος μας είναι να συνδυάσουμε τις λύσεις που προτείνουμε με τη χρήση των καλυτέρων προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο. Για αυτό το λόγο, επιλογή της Relational ήταν και είναι να συνεργάζεται και να αντιπροσωπεύει πάντα προϊόντα τα οποία έχουν οριστεί ως leaders από τους διεθνείς φορείς αξιολόγησης, όπως είναι η Gartner κ.α. Τόσο η Business Objects – που σήμερα έχει εξαγοραστεί από την SAP-  όσο η Sybase ή τα προϊόντα της BMC, είναι leaders στο χώρο τους.

Ο συνδυασμός των καλυτέρων προϊόντων με τη Relational, την εταιρεία που μπορεί να προσφέρει τις βέλτιστες λύσεις, δημιουργεί το μίγμα για μια επιτυχημένη υποδομή ΒΙ για τους πελάτες μας.  Οι λύσεις μας μπορούν να εφαρμοστούν στα υπάρχοντα συστήματα και υποδομές της κάθε εταιρείας, χωρίς να απαξιώνουν τις υπάρχουσες επενδύσεις, με δυνατότητες επέκτασης που ακολουθούν τους ρυθμούς ανάπτυξης του πελάτη.

NetWeek: Ποια είναι τα σχέδια της εταιρείας για το μέλλον;

Αλέξανδρος Χόλης: Τα σχέδια της Relational για το μέλλον υπαγορεύονται από τη στρατηγική και τη φιλοσοφία της εταιρείας, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και εξαίρετων προϊόντων που συνεχώς αναβαθμίζονται. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, επιδιώκουμε τη διεύρυνση των λύσεών μας, όχι ως αυτοσκοπό, αλλά ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής και της βαλκανικής αγοράς, ενώ είμαστε και πολύ προσεκτικοί στην επιλογή των οίκων του εξωτερικού που αντιπροσωπεύουμε. Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι να είμαστε κοντά στον πελάτη μας, να τον βοηθούμε να επιδιώκει λύσεις που αποφέρουν επιτυχία και να τον βλέπουμε ικανοποιημένο.
<‘here’>