Την πολυδιάστατη ψηφιακή πολιτική της Περιφέρειας Αττικής σκιαγραφεί, σε άρθρο της στην Kontranews, η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, τονίζοντας ότι «αποτελεί ένα βασικό βήμα στην καταπολέμηση της διαφθοράς».

Η Περιφερειάρχης αναφέρεται ενδεικτικά σε ψηφιακές δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί, όπως είναι η ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης κι εξυπηρέτησης πολιτών, ο εκσυγχρονισμός και μείωση του κόστους της εσωτερικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας, η υποστήριξη των startups, η εφαρμογή τηλεματικής του ΟΑΣΑ και το ηλεκτρονικό εισιτήριο, η ψηφιοποίηση του Μουσείου της Ακρόπολης, η ψηφιακή αναβάθμιση της Μάνδρας και η ηλεκτρονική πλατφόρμα γεωαπεικόνισης των εκτελούμενων έργων όπου οι πολίτες ενημερώνονται για την πορεία των έργων της Περιφέρειας και τα οικονομικά τους μεγέθη.

«Η Περιφέρεια Αττικής σε συνέργεια με το Υπουργείο Ψηφιακής Ανάπτυξης δρα στην διάδοση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Αφενός με τη στήριξη και τη χρηματοδότηση, ενεργειών που βάζουν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στα σχολεία, μέσα από δωρεές υπολογιστών και μέσα από προγραμματική σύμβαση για διάθεση 3 εκατομμυρίων ευρώ για την εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων σε σχολεία της Αττικής.

Αφετέρου επιλέγοντας δράσεις κι ενέργειες με σαφές πρόσημο σχετικά με το ποιοι ωφελούνται από την ενσωμάτωση τους στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης της χώρας, οι εργαζόμενοι πολίτες, για τους οποίους το να λείψουν από τη δουλειά τους για να διεκπεραιώσουν μια υπόθεση τους, είναι ζήτημα.
Στηρίζουμε φορείς του κλάδου της Πληροφορικής στην συμμετοχή τους σε διεθνείς εκθέσεις, συνεργαζόμαστε με φορείς επιχειρηματικότητας, όπως το ΕΒΕΑ και στηρίζουμε νεοφυείς καινοτόμες επιχειρήσεις στον αγώνα εναντίον του brain drain» επισημαίνει, μεταξύ άλλων, η Ρ. Δούρου.