Σύμφωνα με μελέτη που παρουσιάστηκε πρόσφατα στο διεθνές συνέδριο e-invoicing στο Μοναχό, από τον Prof. Alessandro Perego, Politecnico di Milano School of Management, οι επιχειρήσεις μπορούν να εξοικονομήσουν ανά κύκλο διαχείρισης παραστατικού (παραγγελία, παράδοση, τιμολόγηση, πληρωμή) μέχρι και 65€, αντικαθιστώντας τον παραδοσιακό τρόπο έκδοσης, αποστολής, αρχειοθέτησης και διαχείρισης τιμολογίων με τον ηλεκτρονικό.

Σήμερα στην Ελλάδα, η ηλεκτρονική τιμολόγηση παρουσιάζει μία μεγάλη αυξητική τάση. Το 1ο εξάμηνο του 2010 καταγράφηκε αύξηση 45% σε σχέση με το αντίστοιχο του 2009. Υπολογίζεται ότι σήμερα  το 2,5 – 3% των Β2Β τιμολογίων καλύπτεται από ηλεκτρονική τιμολόγηση, σε ένα σύνολο 200-250 εκ. τιμολογίων που εκδίδονται  ετησίως. Η κάλυψη αυτή έχει γίνει στα τελευταία 5 χρόνια, αποκλειστικά από τον ιδιωτικό τομέα. Η [email protected] πρωταγωνιστεί στον τομέα αυτό του e-invoicing  με το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς.

Στο 6ο Ευρωπαϊκό ΕΧΡΡ συνέδριο για το e-invoicing, o Bruno Koch παρουσίασε διεθνείς έρευνες που προβλέπουν ότι μέχρι το τέλος του 2015, η ηλεκτρονική τιμολόγηση στην Ελλάδα θα κατορθώσει να φτάσει σε ένα επίπεδο μεγαλύτερο του 70% του συνόλου. Επιπλέον, αναμένεται φορολογική ρύθμιση βάση της οποίας θα είναι υποχρεωτικό, τα τιμολόγια μεταξύ των επιχειρήσεων αλλά και του δημοσίου τομέα, για συναλλαγές μεγαλύτερες από μια συγκεκριμένη αξία, ή για συναλλαγές από ορισμένους κλάδους να γίνονται αποδεκτά μόνο ηλεκτρονικά.