Η Britta Balden, Διευθύνουσα Σύμβουλος της [email protected] μιλάει στο netweek για τα πολλαπλά οφέλη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, καθώς και για το πώς η τεχνολογία μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στα value chains που υποστηρίζει κάθε επιχείρηση.

NetWeek: Ποιο είναι το όραμα και οι στόχοι της [email protected]; Ποια η θέση της εταιρείας στην ελληνική αγορά;

Britta Balden: Η [email protected] A.E. ιδρύθηκε το 2003 με στόχο τη βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας, δρώντας ως ανεξάρτητος φορέας παροχής υπηρεσιών μεταξύ λιανέμπορων και προμηθευτών, μέσω της χρήσης προηγμένων τεχνολογιών Πληροφορικής και νέων καινοτομικών μοντέλων συνεργασίας.

Οι λύσεις προστιθέμενης αξίας επικεντρώθηκαν αρχικά στον τομέα του λιανεμπορίου, αλλά σήμερα καλύπτουν όλους τους εμποροβιομηχανικούς και παροχής υπηρεσιών τομείς. Η εταιρεία έχει στόχο να προσφέρει σε κάθε πελάτη ιδιαίτερες υπηρεσίες που είναι συμβατές με το οργανωτικό τους πλαίσιο και την επιχειρηματική τους φιλοσοφία.

Σήμερα, η [email protected] έχει καταστεί η πρωτοπόρος εταιρεία στον τομέα της ηλεκτρονικής μεταφοράς δεδομένων (EDI) και ειδικότερα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης (e-invoicing), αποκτώντας το μεγαλύτερο μερίδιο της ελληνικής αγοράς.

Από το 2009 η εταιρεία ανήκει στον όμιλο ENTERSOFT Α.Ε., μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία Πληροφορικής, εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α) του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών που ειδικεύεται στην παραγωγή λογισμικού και παροχή υπηρεσιών για επιχειρήσεις.

NetWeek: Ποιοι είναι οι κύριοι τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας;

Britta Balden: Οι κυριότεροι τομείς που δραστηριοποιείται η [email protected] είναι:
• Ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-Invoicing)
• Υπηρεσίες για την υποστήριξη της εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Management Services) όπως:
-Εσωτερική αναπλήρωση καταστημάτων (ISR) για την παραγγελιοδοσία των καταστημάτων του λιανέμπορου από την κεντρική του αποθήκη, βασισμένη σε προηγμένους αλγόριθμους πρόβλεψης της ζήτησης στα σημεία πώλησης
-Υπηρεσίες συνεργατικής παραγγελιοδοσίας καταστήματος (PCSO) και κεντρικής αποθήκης (CRP/VMI) σε συνδυασμό με data mining services και στατιστικές αναλύσεις για POS δεδομένα
-Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Διανομέων.

H εταιρεία παρέχει υπηρεσίες κυρίως ως Application Service Provider (ASP) ή Software as a Service (SaaS), με στόχο τη βελτίωση της αλυσίδας τροφοδοσίας. Το μοντέλο ASP μάς επιτρέπει να προσφέρουμε πολύ ανταγωνιστικές τιμές στους πελάτες μας, χωρίς αυτοί να επιβαρύνονται με επενδύσεις σε άδειες χρήσης λογισμικού ή εξοπλισμό υπολογιστών.

Το επιχειρηματικό μοντέλο της [email protected], ως κεντρικός κόμβος συνεργασίας μεταξύ πολλών λιανέμπορων και πολλών προμηθευτών, παρέχει οικονομίες κλίμακος και υποστηρίζει με αποτελεσματικό τρόπο τις εμπορικές συνεργασίες μίας επιχείρησης με τους εταίρους της.

NetWeek: Ποιες είναι οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο σήμερα;

Britta Balden: Το λιανεμπόριο έχει αρκετούς τομείς, οι οποίοι δεν υποφέρουν όλοι με τον ίδιο βαθμό. Κάποιοι, μάλιστα, παρουσιάζουν πραγματική αύξηση. Η πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει η κάθε επιχείρηση, όχι μόνο στο retail, είναι να προσφέρει πραγματική αξία στους πελάτες της και να διαχειρίζεται καλύτερα τους πόρους της.

Ειδικότερα, οι εσωτερικές διαδικασίες πρέπει να γίνονται πιο αυτοματοποιημένα και συγχρονισμένα με τα value chains που υποστηρίζει η κάθε επιχείρηση. Αυτό είναι μόνο δυνατόν με την εφαρμογή εξειδικευμένων τεχνολογικών λύσεων σε συνεργασία με τους πελάτες και προμηθευτές τους σ’ αυτό το value chain. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση και οι υπηρεσίες υποστήριξης εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM services) υποστηρίζουν αυτήν ακριβώς την ανάγκη.

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο έχουν αντιληφθεί τα πλεονεκτήματα και τα κέρδη που τους αποφέρει η ηλεκτρονική τιμολόγηση, ιδιαίτερα όταν αυτή συνδυάζεται και με τη μεταφορά δομημένης πληροφορίας παραστατικών (EDI) και έχουν ήδη προχωρήσει σταδιακά στην αϋλοποίηση των τιμολογίων.

Στη δύσκολη περίοδο οικονομικής κρίσης που διανύουμε, η επένδυση τέτοιων λύσεων αποσβένεται τάχιστα, ακόμη και σε μία περίοδο 6 μηνών. Κάθε τιμολόγιο που δεν αποστέλλεται σε χαρτί μειώνει το υπάρχον κόστος κατά 65% περίπου και έτσι ακόμα και για την αποστολή σε αποδέκτες με μικρό όγκο παραστατικών, κάθε χάρτινο τιμολόγιο που αντικαθίσταται από ηλεκτρονικό, αποτελεί κέρδος στην επιχείρηση και το περιβάλλον.


NetWeek: Ποια είναι η πρόταση της [email protected] σε αυτή την αγορά, καθώς και μέσα στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων digi-retail»;

Britta Balden: Το πρόγραμμα digi-retail καλύπτει σαν επιλέξιμες δαπάνες την εγκατάσταση και το roll-out της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όπως και υπηρεσίες SCM. Τα εργαλεία της [email protected] δίνουν τη δυνατότητα σε καταστήματα και αλυσίδες λιανεμπορίου που αντιμετωπίζουν ζητήματα demand forecasting και order cycle management, που είναι ιδιαίτερα κοστοβόρα και απαιτούν πολύπλοκες εσωτερικές διαδικασίες, να προσαρμόζουν την πρότασή τους στους καταναλωτές στην πραγματική ζήτηση. Μ’ αυτόν τον τρόπο, αυξάνουν τους τζίρους τους και ταυτόχρονα βελτιστοποιούν τις εσωτερικές λειτουργικές διαδικασίες τους αλλά και τις διαδικασίες με τους συνεργάτες τους.

NetWeek: Ποιες είναι οι οργανωτικές ή τεχνολογικές προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν για τη μετάβαση στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο;

Britta Balden: Υπολογίζουμε ότι μόνο το 2,5-3% των Β2Β τιμολογίων καλύπτεται από ηλεκτρονική τιμολόγηση, σε ένα σύνολο 200-250 εκ. τιμολογίων που εκδίδονται στην Ελλάδα σε ετήσια βάση. Η κάλυψη αυτή έχει γίνει στα τελευταία 5 χρόνια, αποκλειστικά από τον ιδιωτικό τομέα. Εντούτοις, έχει δημιουργηθεί μία μεγάλη αυξητική τάση, απόρροια της οποίας είναι η αύξηση 40% που καταγράφηκε το 2010 σε σχέση με το 2009.

Είναι εμφανές ότι η αύξηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα καταστεί εξαιρετικά ταχύτερη εάν το Δημόσιο την υποστηρίξει. Σύμφωνα με την οδηγία “Equal Treatment” της Ευρωπαϊκής Ενωσης, το Ελληνικό Δημόσιο είναι υποχρεωμένο να δέχεται όλα τα ηλεκτρονικά τιμολόγια από 1/1/2013, όπως και τα χάρτινα. Ο βαθμός της γρήγορης υλοποίησης από το Δημόσιο για την ενσωμάτωση αυτής της οδηγίας της Ε.Ε., θα επηρεάσει καθοριστικά το βαθμό ανάπτυξης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

NetWeek: Από τις αρχές του χρόνου, το νομοθετικό πλαίσιο επιβάλλει τη χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης για συναλλαγές άνω των 3000 ευρώ. Αποτέλεσμα αυτού είναι να διευρυνθεί η χρήση του e-invoicing. Πώς κρίνετε αυτή την εξέλιξη; Πιστεύετε ότι θα ακολουθήσουν και οι εταιρείες με μικρότερα τιμολόγια;

Britta Balden: Αυτή τη στιγμή, δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο το νομικό πλαίσιο που θεωρητικά ισχύει από την αρχή του 2011 και αναμένουμε σύντομα τις τελικές αποφάσεις του Yπουργείου Oικονομικών για το μηχανισμό με τον οποίο θα καθοριστεί η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεταξύ των επιχειρήσεων, αλλά και του δημόσιου τομέα, για συναλλαγές μεγαλύτερες από μια συγκεκριμένη αξία, ή για συναλλαγές από ορισμένους κλάδους, με την υποχρέωση ταυτόχρονης ενημέρωσης της ΓΓΠΣ για έλεγχο φορολογικής συνέπειας των συναλλασσομένων και διασταύρωση στοιχειών.

Η υπηρεσία της [email protected] είναι συμβατή με την υπάρχουσα νομοθεσία, αλλά θα υποστηρίζει και τις υποχρεώσεις των υπαρχόντων πελατών μας χωρίς χρέωση, για την αναμενόμενη νέα ρύθμιση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας αλλά και στην εφαρμογή οικολογικών πρακτικών στη χώρα μας.

NetWeek: Ποια είναι τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μία εταιρεία από τη μετάβαση σε ηλεκτρονική τιμολόγηση και ποιο είναι το κόστος αυτής της μετάβασης;

Britta Balden: Tα κυριότερα πλεονεκτήματα που αποκομίζει μία επιχείρηση από την εφαρμογή λύσεων e-invoicing, είναι η νόμιμη και ασφαλής αποϋλοποίηση των φορολογικών παραστατικών, η αρχειοθέτηση των άυλων παραστατικών, η ενημέρωση των εμπλεκομένων για την αποστολή και την παραλαβή των παραστατικών, η επιβεβαίωση συμφωνίας μεταξύ φορολογικών στοιχείων  και των μηνυμάτων της δομημένης πληροφόρησης των τιμολογίων μέσω EDI, η παροχή αποθηκευτικού μέσου με τα παραστατικά συγκεκριμένης περιόδου για τον εκδότη και τον αποδέκτη, καθώς και η χρήση ειδικής σελίδας στο διαδίκτυο (portal) για ασφαλή ανεύρεση, επισκόπηση και τοπική αποθήκευση (download) των παραστατικών που αφορούν συγκεκριμένο αποδέκτη / εκδότη.

Η εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης σε μία επιχείρηση μπορεί να γίνει σταδιακά. Η επιχείρηση μπορεί να ξεκινήσει με λύσεις EDI για τους πιο βασικούς προμηθευτές που έχουν και το μεγαλύτερο όγκο παραστατικών και σταδιακά να προχωρήσει, κατόπιν συνεννόησης μαζί τους, στην αποστολή άυλων τιμολογίων.

Η ενσωμάτωση των λύσεων e-invoicing είναι «plug & play». Οπως σε κάθε νέα εφαρμογή υπάρχει ένα αρχικό κόστος μετάβασης, όπως η αναδιοργάνωση του «work flow», αλλά η απόσβεσή του γίνεται άμεσα.


NetWeek: Τι περιλαμβάνει η υπηρεσία Αυλων-Ηλεκτρονικών Παραστατικών e-Invoicing της [email protected]; Σε τι είδους(μεγέθους) εταιρείες απευθύνεται;

Britta Balden: Η υπηρεσία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης επιτρέπει στον προμηθευτή να στείλει αυτοματοποιημένα τα τιμολόγιά του για απευθείας εισαγωγή στο σύστημα του αποδέκτη, καταργώντας καταχωρήσεις και συνήθη λάθη, κάνοντας καλύτερες συμφωνίες καρτέλας υπολοίπων με τον αποδέκτη, μειώνοντας παράλληλα το χρόνο αποπληρωμής του προμηθευτή. Ακόμη, καταργούνται έξοδα αναλωσίμων, εντύπων και αποστολής, γίνεται οικονομία χρόνου και κόστους από την κατάργηση της χειροκίνητης καταχώρησης με αποτέλεσμα  την ποιοτικότερη αξιοποίηση ανθρωπίνων και υλικών πόρων.

Οι εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης μπορούν να υλοποιηθούν σε όλο το εύρος επιχειρήσεων βιομηχανικών, εμπορικών αλλά και παροχής υπηρεσιών. Μάλιστα, οι επιχειρήσεις υπηρεσιών, βάσει της τρέχουσας νομοθεσίας μπορούν να μεταπηδήσουν πολύ πιο εύκολα από τις εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, καθώς δεν εκδίδουν Δελτία Αποστολής, τα οποία προς το παρόν δεν μπορούν να αϋλοποιηθούν.

Τα αμεσότερα οφέλη από τη χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης έχουν οι εταιρείες που παραλαμβάνουν πολλά παραστατικά από συγκεκριμένους προμηθευτές, όπως π.χ. τα super markets, ή αποστέλλουν πολλά παραστατικά σε λίγους αποδέκτες, όπως π.χ. οι εταιρείες Ex Van και 3PL.

NetWeek: H [email protected] έχει μία σημαντική εγκατεστημένη βάση στην αγορά του λιανεμπορίου. Μπορείτε να αναφερθείτε σε παραδείγματα πελατών σας;

Britta Balden: Η εγκατεστημένη βάση μας καλύπτει σχεδόν όλες τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε κάθε κλάδο του λιανεμπορίου. Ενδεικτικά χρησιμοποιούν λύσεις της [email protected] οι αλυσίδες ΑΒ Βασιλόπουλος, Βερόπουλος, Carrefour, Σκλαβενίτης, εμποροβιομηχανικές εταιρείες όπως οι Δέλτα, ΕΒΓΑ, ΕΛΓΕΚΑ, Καραμολέγκος, ΜΕΒΓΑΛ, Nutriart, PepsiCo, Unilever, και πολλές άλλες. Το τελευταίο διάστημα η βάση αυτή επεκτείνεται με επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Lease Plan.

NetWeek: Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια της [email protected];

Britta Balden: Η [email protected] θα δώσει έμφαση την επόμενη περίοδο στην προώθηση της stand-alone έκδοσης του e-invoicing, καθώς και νέων modules, τα οποία θα καθιστούν πιο εύκολη τη χρήση του e-invoicing σε σχέση με εφαρμογές άλλων κατασκευαστών. Ακόμη, θα ανακοινωθεί η νέα αναβαθμισμένη έκδοση των εφαρμογών SCM της [email protected]

Αμεσος στόχος της [email protected] είναι η επέκταση των εφαρμογών της σε άλλους τομείς πέραν του παραδοσιακού λιανεμπορίου, όπως οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών, εμπορίου και βιομηχανίας.

Καθώς η [email protected] αποτελεί μέρος του ομίλου Entersoft, που δραστηριοποιείται και σε άλλες χώρες εκτός Ελλάδος, έχει ήδη ξεκινήσει την επέκτασή της στην Κύπρο με νέες εγκαταστάσεις και συνεργασίες και σκοπεύει στην επέκτασή της και σε άλλες χώρες.