O Γιώργος Μαυροκουκουλάκης, IT Director της On Telecoms S.A., αναλύει το μοντέλο του "Rethinking IT" και εξηγεί γιατί ο CIO σήμερα θα πρέπει να αναλάβει ένα πιο ενεργό ρόλο στη χάραξη της στρατηγικής της εταιρείας του.

Σημαντική συμβολή στην επίτευξη των στόχων παίζει ρόλο η αποτελεσματικότητα της ομάδας (get the things done). Προσωπικά, πιστεύω ότι κάθε Manager, κάθε Διεύθυνση και κάθε εταιρεία γενικότερα αναδεικνύεται από το έργο της ομάδας. Έχοντας αποτελεσματική ομάδα, η επιλογή και η εκτέλεση των έργων γίνεται πιο σίγουρη, με λιγότερα ρίσκα για αποτυχία. Οι απαιτήσεις των ικανοτήτων για τo προσωπικό στο ΙΤ έχουν αλλάξει. Δεν αρκούν μόνο οι τεχνικές γνώσεις (απαραίτητες βέβαια), αλλά θα πρέπει να υπάρχει κατανόηση για τις επιχειρηματικές διαδικασίες, ομαδικό πνεύμα και συνεργασία. Η ομάδα θα πρέπει να είναι ικανή να υλοποιήσει εσωτερικά πρόσθετες μελλοντικές απαιτήσεις, χωρίς επιπλέον κόστη.

Επίσης, λόγω της γνώσης διαδικασιών που υπάρχει για το business, προτάσεις για βελτίωση ή νέες μεθοδολογίες μπορούν να έρθουν από την ομάδα. Η Διεύθυνση Πληροφορικής είναι σε θέση να προτείνει καινοτομικά προϊόντα και υπηρεσίες που θα ενισχύσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας. Η σύνθεση της ομάδας και η λειτουργία της με τον αποδοτικότερο τρόπο είναι σημαντική ευθύνη του Διευθυντή Πληροφορικής. Με τη στάση του πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη στην ομάδα, η οποία πρόθυμα ακολουθεί οδηγίες και επιδιώκει να επιτυγχάνονται οι στόχοι στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Επενδύοντας στην τεχνολογία
Η Διεύθυνση Πληροφορικής της εταιρείας μας σκοπεύει να επενδύσει στους ακόλουθους τομείς:

  • Σε νέες λύσεις ασφάλειας και στη συνεχή βελτίωση παρακολούθησης των fraud κλήσεων, κάτι που αποτελεί must για τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών.
  • Υιοθέτηση κανόνων ασφάλειας για τις φορητές / προσωπικές συσκευές στον χώρο εργασίας (BYOD), για να μειωθούν τα ρίσκα του mobility.
  • Σταδιακή μεταφορά υποδομών/εφαρμογών σε περιβάλλον cloud, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία δεδομένων και την επανεξέταση διαχείρισης των πόρων (δεν χρειάζεται όλες οι εφαρμογές να λειτουργούν σε ακριβό storage με γρήγορους servers).
  • Μετάβαση του BI στο επόμενο στάδιο, έτσι ώστε να υπάρχει άμεσα πληροφόρηση (In Memory Analytics) και μάλιστα από μεγάλους όγκους πληροφορίας (Big Data) και από πολλές διαφορετικές πηγές . Η δυνατότητα αυτή βοηθά στη λήψη καλύτερων αποφάσεων για την επιχείρηση.
  • Ενσωμάτωση Social Media Tools στο CRM, και εκσυγχρονισμός του Billing για να καλύψει τις νέες απαιτήσεις τιμολόγησης της εταιρείας.
  • Αυτόματες Διαδικασίες Ελέγχου Κόστους ή Απώλειας Εσόδων, οι οποίες θα πρέπει να επανεξετάζονται και να παρακολουθούνται συνεχώς.

IT everywhere
Η επιλογή των λύσεων θα πρέπει να γίνεται όχι μόνο με τεχνολογικά κριτήρια, αλλά με βάση την αξία που προσφέρουν στην εταιρεία. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι το IT βρίσκεται παντού και μπορεί να βοηθήσει κάθε τμήμα της εταιρείας. Άλλωστε, υπάρχει άμεση σύνδεση της τεχνολογίας με την καινοτομία. Βασικό στοιχείο είναι η διοίκηση να κατανοεί τη σημασία και τα οφέλη της τεχνολογίας. Ο CIO οφείλει να είναι σε θέση να εντοπίζει τις ευκαιρίες που υπάρχουν για να τις εκμεταλλεύεται βέλτιστα, με σκοπό το ΙΤ να παραμείνει σημαντικός μοχλός επιχειρηματικής ανάπτυξης. Παράλληλα, θα πρέπει να προσαρμόζει το λειτουργικό μοντέλο του ΙΤ και να θέτει στόχους για τα επόμενα βήματα της Διεύθυνσής του (Rethinking IT), με σκοπό να ξεχωρίσει και να φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα!