Η βελτιστοποίηση της διαχείρισης και λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ένα πάγιο επιχειρηματικό αίτημα. Η επίτευξή του δε, έχει πολλαπλά οφέλη συνολικά για την εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και για κάθε εταιρεία ξεχωριστά. Οι τεχνολογίες RFID υπόσχονται να αλλάξουν ριζικά τις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, προς το καλύτερο...

Με αφετηρία και κινητήριο δύναμη τις πρωτοβουλίες της Wal-Mart και του αμερικανικού υπουργείου Αμύνης, αλλά και της ευρωπαϊκής Metro Group, το radio-frequency identification (RFID) κερδίζει συνεχώς έδαφος ως τεχνολογική λύση για την εφοδιαστική αλυσίδα. Παρά τις αξιοσημείωτες υποσχέσεις του RFID όμως, εξακολουθεί να υπάρχει μία σημαντική έλλειψη γνώσης και σαφήνειας γύρω από το θέμα που εμποδίζει την αποδοχή και την ευρεία υιοθέτησή του στην εφοδιαστική αλυσίδα.

RFID Story
Οι τεχνολογίες RFID αναπτύχθηκαν αρχικά κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ως ένας τρόπος για να αναγνωρίζονται τα «φιλικά αεροσκάφη», και παρόλο που οι πρώτες εφαρμογές για την εφοδιαστική αλυσίδα εμφανίστηκαν στη δεκαετία του ’80, η δημοτικότητα του RFID άρχισε να ενισχύεται μόλις τα τελευταία χρόνια, κυρίως μέσα από τις οδηγίες ισχυρών οργανισμών όπως η Wal-Mart, το US Department of Defense και το Metro Group, οι οποίοι υποχρεώνουν όλους τους προμηθευτές τους να «συμμορφωθούν» με τα RFID προγράμματά τους.

Πολλές εταιρείες σήμερα, εξετάζουν και επενδύουν σε λύσεις RFID.  Το RFID είναι στην πράξη μια τεχνολογία που επιτρέπει την αυτοματοποίηση των δεδομένων που περιέχονται στην ετικέτα οποιουδήποτε αντικειμένου, όπως ένα προϊόν, μία παλέτα, ή ένα φορτίο.

Παρόλο που το bar coding προσφέρει ήδη παρόμοιες δυνατότητες, το RFID επιτρέπει ταχύτερη και λιγότερο χειροκίνητη αποθήκευση δεδομένων, μπορεί να διακρίνει ανάμεσα σε ξεχωριστά αντικείμενα, ενώ υποστηρίζει και πιο λεπτομερή πληροφόρηση. Κατ’ επέκταση, έχει την προοπτική να αλλάξει σημαντικά τον τρόπο διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οχι μόνο επιτρέπει την αυτοματοποίηση κάποιων χειροκίνητων διαδικασιών, αλλά επίσης ενισχύει την ορατότητα των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς παλέτες, κιβώτια και προϊόντα εντοπίζονται μέσα στην αλυσίδα.

Με τόσο βελτιωμένη πληροφόρηση, οι εταιρείες μπορούν να ελαχιστοποιήσουν την αβεβαιότητα και να οδηγηθούν σε μικρότερες απαιτήσεις inventory με βελτιωμένα επίπεδα υπηρεσιών και cycle times.

Με τόσο σημαντικές υποσχέσεις και δυνητικά οφέλη, οι υλοποιήσεις RFID παρουσιάζουν ολοένα και μεγαλύτερη διείσδυση.   Παρά τις πιθανές δυσκολίες και προβλήματα, η δυνητική αξία του RFID για την εφοδιαστική αλυσίδα αναγκάζει τις εταιρείες τουλάχιστον να εξετάσουν πιθανές λύσεις. Για να συμβεί αυτό, το πρώτο κρίσιμο βήμα είναι οι εταιρείες να ενημερωθούν για την τεχνολογία πίσω από αυτές τις λύσεις, αλλά και τον αντίκτυπό τους.

Εφαρμογές και οφέλη
Καθώς οι τεχνικές λεπτομέρειες αφορούν κυρίως στη Διεύθυνση Πληροφορικής που θα κληθεί να επιλέξει από τεχνολογική σκοπιά και να υλοποιήσει τις RFID λύσεις, θα εστιάσουμε το παρόν άρθρο στα οφέλη των εφαρμογών για την εφοδιαστική αλυσίδα, τα οποία και σαφώς θα οδηγήσουν στην απόφαση ή όχι για αντίστοιχες επενδύσεις.

Κατά καιρούς ερευνητές, επιχειρηματικοί αναλυτές αλλά και η πρακτική εμπειρία έχουν υπογραμμίσει την ανάγκη για πιο ενημερωμένη -με λεπτομερή πληροφόρηση – εφοδιαστική αλυσίδα, που θα περιλαμβάνει και τις αυξημένες απαιτήσεις των πελατών. Πολύ σημαντικό θεωρείται, επίσης, το να μειωθούν οι inventory απαιτήσεις, καθώς και η βελτίωση της διαχείρισης των γεγονότων (events) της εφοδιαστικής αλυσίδας προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι διαταράξεις.

Από τη στιγμή που οι τεχνολογίες RFID επιτρέπουν τον εντοπισμό κάθε αντικειμένου ξεχωριστά, καθώς και πιο λεπτομερή δεδομένα στην ετικέτα (tag) από τα barcodes, είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε όλες τις σύγχρονες ανάγκες που προκύπτουν από τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς προσφέρεται ολοκληρωμένη ορατότητα στα επιμέρους κομμάτια, τα προϊόντα, τις παλέτες, τα φορτία κ.λπ. Το RFID μπορεί να συγχρονίσει τη ροή των πληροφοριών με τα προϊόντα μέσα στην αλυσίδα, επιτρέποντας βελτιωμένους χρόνους, ακρίβεια και τις κατάλληλες πληροφορίες για όλους τους συνεργάτες στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Με δεδομένο το ρόλο του για την υποστήριξη της ροής της πληροφορίας σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, το RFID έχει στην πραγματικότητα άπειρες εφαρμογές και τα αντίστοιχα οφέλη σε κάθε περιοχή της εφοδιαστικής αλυσίδας (αγορά πρώτων υλών, παραγωγή, αποθήκευση, διανομή και πώληση).


Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Αγορά πρώτων υλών:
Οι εφαρμογές και η αξιοποίηση του RFID μπορούν να επιτρέψουν ένα σύστημα διαχείρισης υλικών και προμηθειών για τον εντοπισμό της κατανάλωσης κομματιών και καταλόγου (inventory) υλικών, αλλά και πρωτοβουλίες για αυτοματοποίηση των διαδικασιών παραγγελίας βάσει καθιερωμένων κανόνων ανεφοδιασμού.

Παραγωγή: Τα RFID tags μπορούν να αξιοποιηθούν σε ολόκληρο τον κύκλο της παραγωγής, καθώς περιέχουν και διατηρούν δεδομένα όπως οδηγίες αλλά και πληροφορίες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της παραγωγής. Αυτό δεν διασφαλίζει απλώς τα σωστά συστατικά/ περιεχόμενα του προϊόντος για τις νομοθετικές αρχές, αλλά επίσης καταγράφει τόσο το χρόνο όσο και τη ροή των εργασιών για κάθε ξεχωριστό προϊόν.

Αποθήκευση: Οι εφαρμογές του RFID στο κομμάτι της αποθήκευσης μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στη βελτίωση της διαχείρισης της αποθήκης, αλλά και το storage optimization, καθώς μεταξύ άλλων συνδέονται με τα warehouse management συστήματα.

Μεταφορά /Διανομή: Το RFID έχει επίσης σημαντική επίδραση στις διαδικασίες της διανομής. Μία λύση RFID μπορεί να επιτρέψει στον αποστολέα να αυτοματοποιήσει και να ελέγχει τις διαδικασίες των φορτίων, διασφαλίζοντας την ορθότητα του φορτίου αλλά και τη βελτιστοποίησή του.

Πώληση: Σε επίπεδο διαδικασιών πωλήσεων, οι εφαρμογές RFID μπορούν να αξιοποιηθούν για την παρακολούθηση της ταχύτητας των προϊόντων και της διάρκειας ζωής του στο ράφι. Τα καταστήματα δε, μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στο inventory για καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων και κατ’ επέκταση των παραγγελιών τους. Τα οφέλη εδώ είναι πολλαπλά, από την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη μέχρι την ενημέρωση του λιανέμπορου για θέματα όπως το πώς πουλιέται ένα προϊόν, τα αποτελέσματα των προωθητικών ενεργειών αλλά και για βελτιωμένες διαδικασίες πρόβλεψης της ζήτησης.

The big picture
Ο συνδυασμός των εφαρμογών και των πλεονεκτημάτων του RFID στις διαδικασίες προμήθειας πρώτων υλών, παραγωγής, αποθήκευσης, αποστολής/ διανομής και πώλησης δημιουργεί σημαντικά οφέλη για την εφοδιαστική αλυσίδα. Από τη στιγμή που το σύστημα RFID θα υποστηρίζει συνεχώς και δυναμικά ενημερωμένα δεδομένα της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι χρήστες του θα έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν την αποδοτικότητα και τον έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας, να περιορίσουν τη μεταβλητότητα και τις σπατάλες της εφοδιαστικής αλυσίδας και να μειώσουν τα εμπόδια που προκύπτουν. Επίσης, η διαθεσιμότητα των προϊόντων θα αυξηθεί και η εφοδιαστική αλυσίδα θα γίνει πιο ευέλικτη.

Τέλος, τα ενισχυμένα πια δεδομένα μπορούν να ανταλλάσσονται και να μοιράζονται στα μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας, προκειμένου να υποστηριχτούν συνεργατικά προγράμματα αγοραστή-προμηθευτή, όπως το vendor-managed inventory, και συνεργατικός προγραμματισμός, forecasting & replenishment.