Ο Robert Falkowitz είναι ένας Service Management Expert και ειδήμων της μεθοδολογίας Kanban. Είχαμε την ευκαιρία κατά τη διάρκεια του συνεδρίου IT360 να μας λύσει μερικές απορίες σχετικά με το CIMM (Continual Improvement Maturity Model).

    NW:
    Είναι το CIMM εφαρμόσιμο σε κάθε είδους οργανισμό;

Robert Falkowitz: Το μοντέλο είναι σχεδιασμένο για να μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε είδους οργανισμό ο οποίος χρησιμοποιεί οποιουδήποτε τύπου προσέγγιση στην βελτίωση. Πράγματι, συνυπολογίζει ακόμα και το γεγονός πως κάποιοι οργανισμοί απλώς δεν ενδιαφέρονται για την συνεχή βελτίωση. Μπορεί ακόμα να μη γνωρίζουν τι σημαίνει «συνεχής βελτίωση».

Μετά την παραπάνω διευκρίνιση, συμπληρώνω πως το μοντέλο είναι σχεδιασμένο για εφαρμογή σε επίπεδο ομάδας και όχι σε επίπεδο οργανισμού. Διαφορετικές ομάδες μέσα στον ίδιο οργανισμό ενδέχεται να έχουν διαφορετικά επίπεδα ωριμότητας όσον αφορά την συνεχή βελτίωση.

Δεν πιστεύω πως θα έπρεπε να διαχειριζόμαστε την συνεχή ανάπτυξη αναφορικά με τον μέσο όρο εντός της επιχείρησης. Διότι οι περισσότερες ομάδες θα είναι είτε περισσότερο ώριμες από το μέσο όρο ή λιγότερο ώριμες από το μέσο όρο. Οπότε οι στρατηγικές βελτίωσης που είναι σχεδιασμένες για το μέσο όρο απλώς δεν θα μπορούν να εφαρμοστούν σε αυτές.

    Με ποιες μετρήσεις αξιολογούνται τα αποτελέσματα του CIMM

Μπορούμε να σκεφτούμε μετρήσεις δύο επιπέδων. Στο χαμηλότερο επίπεδο είναι οι μετρήσεις που καθορίζονται από το ίδιο το μοντέλο ωριμότητας. Αυτές οι μετρήσεις είναι τακτικής φύσης. Για κάθε έναν από τους έξι άξονες του μοντέλου (κατανόηση, πρόθεση, μέθοδος και εργαλεία, ρυθμός και ορμή, εκτέλεση και αξία) τέσσερεις με έξι επίπεδα ωριμότητας έχουν καθοριστεί στο μοντέλο. Αλλά αυτά τα επίπεδα είναι από τη φύση τους διακριτά, όχι συνεχή. Με άλλα λόγια, το δεύτερο επίπεδο σε έναν δεδομένο άξονα δεν είναι δύο φορές «καλύτερο» από το πρώτο επίπεδο. Τέλος το σημαντικότερο σε αυτό το επίπεδο είναι η κάθε ομάδα να συνεχίζει να βελτιώνει τον εαυτό της.

Σε ένα ανώτερο επίπεδο μετράμε την επιρροή των μεταβολών ωριμότητας στην αποτελεσματικότητα και στην αποδοτικότητα με την οποία μια ομάδα εκτελεί μια αποστολή. Τελικά ή βελτιωμένη απόδοση της ομάδας σε έναν οργανισμό θα πρέπει να βελτιώσει την απόδοση του οργανισμού ως ένα σύνολο.

Αν όλες οι παράμετροι ήταν ίσες, τότε μια αλλαγή στην συνεχή βελτίωση της ωριμότητας είναι πιθανό να ανταποκρινόταν σε μια αλλαγή στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα. Αλλοίμονο όμως, οι οργανισμοί μας τείνουν να είναι σύνθετοι και ποικιλόμορφοι, οπότε σπάνια όλα τα πράγματα είναι ίσα.

    Ποιοι είναι οι δείκτες που επισημαίνουν σε έναν οργανισμό την ανάγκη για αλλαγή της κουλτούρας του;

Πως ξέρει μια λεοπάρδαλη πότε πρέπει να αλλάξει τις βούλες της; Και θα μπορούσε να το κάνει, ακόμα και να το ήθελε; Η αλλαγή της κουλτούρας του οργανισμού, η αλλαγή του τρόπου με τον οποίο τα μέλη ενός οργανισμού διαισθάνονται τι είναι σωστό και τι λάθος για τον οργανισμό αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη πρόκληση για το management.

Θα απαντήσω αυτή την ερώτηση για την κουλτούρα σχετίζοντας την με την αποστολή. Με δεδομένη την κουλτούρα του οργανισμού, τι είδους αποστολές θα ήταν καλός στο να εκτελεί; Ποιο είναι το κενό, αν υπάρχει, ανάμεσα στην αποστολή του οργανισμού και στο τι είναι καλός να κάνει;

Η εκτέλεση μιας αποστολής είναι συσχετισμένη με ένα σύνολο δεξιοτήτων. Αλλά πως αξιολογούνται αυτές οι δεξιότητες βάσει της κουλτούρας του οργανισμού; Αν υπάρχει ένα σημαντικό χάσμα, τότε προκύπτει μια αναντιστοιχία ανάμεσα στην κουλτούρα και την αποστολή.

Για παράδειγμα, ένας αρχαίος Έλληνας οπλίτης ήταν πολύ καλός στο να νικάει σε μάχες που απαιτούσαν μέγιστη συγκέντρωση δύναμης σε μια συγκεκριμένη περιοχή, μια αποτελεσματική εφαρμογή της ορμής. Αλλά μερικές μάχες απαιτούν ευκινησία και την ικανότητα προσαρμογής σε μια ραγδαία μεταβαλλόμενη κατάσταση. Σε τέτοιες καταστάσεις, ο Ρωμαίος λεγεωνάριος ήταν γενικά καλύτερος.

Ο απόλυτος δείκτης υστέρησης για την αντιστοιχία μεταξύ κουλτούρας και αποστολής είναι η οργανωτική αποτυχία. Για να εντοπιστούν οι ενδείξεις θα απαιτούνταν η ικανότητα απόρριψης των ήδη σχηματισμένων παραδοχών σχετικά με τον «σωστό» τρόπο δράσης, μια ικανότητα που πολύ δύσκολα αποκτιέται. Αλλά θα πρότεινα δύο γενικούς δείκτες:

  • Όταν πιστεύετε πως η λύση στα προβλήματα είναι η εφαρμογή περισσότερων πόρων, χωρίς πρώτα να διερευνηθούν άλλες πιθανές λύσεις.
  • Όταν πιστεύετε πως η αντιμετώπιση προβλημάτων είναι θέμα προσθήκης νέων ελέγχων, αντί να κατανοήσετε τις αιτίες της αναποτελεσματικότητας.

Αν αυτές οι πεποιθήσεις χαρακτηρίζουν τον οργανισμό σας, τότε είναι πιθανό σύντομα να αποτελέσετε το πρωινό γεύμα του ανταγωνιστή σας.

ΙΤ360 Conference: IT Operations, Agile, LeanIT
To συνέδριο ΙΤ 360 που διοργάνωσε το netweek σε συνεργασία με την itSMF Hellas, μεταξύ άλλων επιφύλασσε μια ματιά προς τις ευέλικτες πρακτικές lean IT & DevOps. Πρακτικές που εφαρμόζουν οργανισμοί σε παγκόσμια κλίμακα για να βελτιώσουν την παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών (mean-time-to-market). Καλύφθηκαν επίσης νέα μοντέλα διαχείρισης υπηρεσιών πληροφορικής όπως το VeriSM που ανακοινώθηκε η δημοσίευση του τον Δεκέμβριο του 2017.

Ο Κρικόρ Μαρουκιάν, Πρόεδρος του itSMF Hellas, άνοιξε την αυλαία της ενότητας με ευχαριστήριο μήνυμα προς τους συνέδρους και τα μέλη του itSMF Hellas, με αφορμή την 10ετή συμπλήρωση IT service management (ITSM) συνεδρίων στην Ελλάδα. Κατόπιν ακολούθησε η ομιλία του Robert S. Falkowitz, ιδρυτή και επικεφαλή συμβούλου της Concentric Circle Consulting. Ο διεθνής εκπρόσωπος του itSMF Ελβετίας για το διεθνές ITSM πρότυπο ISO20000, στάθηκε στην ανάλυση τριών περιοχών που επέλεξε το κοινό. Αυτές περιλάμβαναν αναφορές σε customer value, IT tools & processes και πως με απλές βελτιωτικές κινήσεις μπορούν να απλουστευθούν οι εμπειρίες πελατών.