Το περιοδικό Marketing Week σε συνεργασία με την Think Digital διοργάνωσαν την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου συζήτηση «στρογγυλής τραπέζης» μεταξύ των Διευθυντών Marketing των κορυφαίων τηλεπικοινωνιακών οργανισμών της Ελλάδας.

 Κεντρικό θέμα της συζήτησης ήταν το: «Πώς μπορεί η αγορά των τηλεπικοινωνιών να αξιοποιήσει πιο αποτελεσματικά τις επικοινωνιακές δυνατότητες των Digital Media και να αναπτύξει σχέσεις πιστότητας με τους καταναλωτές».

Σκοπός της συζήτησης ήταν η αναγνώριση των ευκαιριών και η καταγραφή και διάχυση των εμπειριών που υπάρχουν στη χρήση των ψηφιακών μέσων στο Marketing Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Microsoft Ελλάς στο Μαρούσι. Θα καταγραφεί και θα αποτυπωθεί δημοσιογραφικά στις σελίδες του Marketing Week.