Οι αγοραστές υπηρεσιών cloud παγκοσμίως αναφέρουν το κόστος, την καινοτομία και την ευελιξία ως τους κύριους λόγους για την υιοθέτησή τους, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Gartner. Στην ίδια έρευνα καταγράφεται ότι οι επιχειρήσεις εμπιστεύονται, πλέον, περισσότερο το cloud, μεταφέροντας, σταδιακά, και τις κρίσιμες εφαρμογές τους σε αυτό.

Όπως καταγράφει η έρευνα της Gartner, υπάρχει μια εμφανής μεταστροφή από την υιοθέτηση λύσεων SaaS σε μικρά πιλοτικά σχέδια, σε υλοποιήσεις τους σε mission critical εφαρμογές και στην παραγωγή. Αυτό έρχεται να επαληθεύσει το γεγονός ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αποκτούν μια μεγαλύτερη οικειότητα με το cloud, πέρα από την εκμετάλλευσή του στο εταιρικό email και σε λύσεις SFA (Sales Force Automation). To 44% των συμμετεχόντων στην έρευνα ανέφερε ότι η μείωση του κόστους συνεχίζει να παραμένει ο κύριος λόγος επένδυσης στο cloud. Ωστόσο, όταν αξιολογήσει κανείς τα αποτελέσματα ανά ρόλο, θα δει ότι η «μείωση κόστους» αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα για την κατώτερη ιεραρχία του ΙΤ.

Στην υψηλή διοικητική βαθμίδα, στην οποία ανήκουν οι CIOs, μπορεί το κόστος να αναφέρεται ως σημαντικό όφελος, όχι, όμως, σε τόσο ποσοστό όσο στα κατώτερα στελέχη του ΙΤ. Οι CIOs και οι IT Directors εκτιμούν στο cloud τη μοντέρνα προσέγγιση που προσφέρει, την καινοτομία και την επιχειρησιακή ευελιξία που προσφέρει, δίνοντας πολύ μεγαλύτερη σημασία στα επιχειρηματικά οφέλη του, από ότι τα κατώτερα στελέχη. Το συμπέρασμα είναι ότι οι CIOs εστιάζουν στη χρήση του cloud για τη δημιουργία ενός μοντέρνου, καινοτόμου περιβάλλοντος ΙΤ, με την επιχειρησιακή ευελιξία και τα επιχειρηματικά πλεονεκτήματα να τα θεωρούν ως τα κύρια αποτελέσματά του. Από την άλλη η διοίκηση εξακολουθεί να βλέπει το cloud ως έναν τρόπο περικοπής κόστους, χωρίς, ωστόσο, να έχει κατανοήσει τα επιχειρηματικά οφέλη και τις στρατηγικές ευκαιρίες που προκύπτουν.

Η Gartner συμπληρώνει ότι η απόφαση εφαρμογής εφαρμογών SaaS μέσα στην επιχείρηση εξαρτάται από την κρισιμότητα της λύσης για την επιχείρηση, όπως και από τη γεωγραφία του οργανισμού, την ευελιξία της επιχείρησης, το σενάριο χρήσης και την αρχιτεκτονική του ΙΤ. Ως εκ τούτου, λίγοι οργανισμοί θα μετακινηθούν πλήρως στο SaaS, ενώ οι περισσότεροι θα χρησιμοποιούν μια μίξη από SaaS και παραδοσιακά on-premises μοντέλα ανάπτυξης εφαρμογών, εστιάζοντας στην ενσωμάτωση και στη μετακίνηση ανάμεσα σε διαφορετικά μοντέλα ανάπτυξης. Η απώλεια και η διαρροή δεδομένων, τα μη ασφαλή APIs (Application Programming Interfaces) και ο διαμοιρασμός της τεχνολογίας σε ένα multitenant περιβάλλον, αποτελούν λίγες μόνες από τις ανησυχίες που εξέφρασαν οι συμμετέχοντες σχετικά με τη επιλογή του public cloud.

Επιπρόσθετα, οι πρόσφατες ανησυχίες σχετικά με τις κυβερνητικές υποκλοπές στο όνομα καταπολέμησης της τρομοκρατίας και γενικότερα ζητήματα σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας συνεισφέρουν στη δυσκολία μιας ευρύτερης υιοθέτησης του public cloud. Ως αποτέλεσμα αυτών των ανησυχιών, οι συμμετέχοντες θα προωθήσουν την υιοθέτηση του private cloud (46%) για την ανάπτυξη εφαρμογών, σχεδόν σε διπλάσια ποσοστό από ότι στο public cloud (24%) μέσα στα δύο επόμενα έτη. Το παραδοσιακό μοντέλο ανάπτυξης on-premises software αναμένεται να περιοριστεί δραστικά, από το 34% σήμερα στο 18% έως το 2017.

To legacy software θα παραμείνει on-premise στο παραδοσιακό μοντέλο έως το τέλος ζωής του, εκτός αν τα updates και upgrades επιτρέψουν τη χρήση μοντέλων ανάπτυξής του σε private cloud. Τέλος, παρά τις ανησυχίες για την ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικότητας, οι συμμετέχοντες στη έρευνα της Gartner θα συνεχίσουν να επενδύουν στο public cloud για την ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλοντα SaaS. H έρευνα της Gartner έγινε σε δέκα χώρες (ΗΠΑ, Βραζιλία, Μεξικό, Μ. Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, Κίνα, Ινδία, Νότια Κορέα και Αυστραλία), από τέσσερις διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και είχε ως στόχο να εξετάσει την υιοθέτηση και εφαρμογή υπηρεσιών cloud σε πλατφόρμες SaaS, IaaS και PaaS.