Η Salesforce παρουσίασε πρωτοποριακά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και δεδομένων για τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, στο πλαίσιο του συνεδρίου προγραμματιστών TrailblazerDX, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Einstein Copilot: Health Actions αξιοποιεί τη δύναμη της συνομιλητικής τεχνητής νοημοσύνης, για να βελτιώσει την εργασιακή ροή των επαγγελματιών υγείας, συμβάλλοντας σημαντικά στην εξοικονόμηση χρόνου στις κλινικές διαδικασίες.

Με χρήση εντολών φυσικής γλώσσας, οι φροντιστές υγείας μπορούν να συλλέξουν και να συνοψίσουν τα στοιχεία και τις πληροφορίες των ασθενών (φάρμακα, διαγνώσεις και άλλες λεπτομέρειες) από διαφορετικές πηγές, να ενημερώσουν ιατρικά αρχεία και να αυτοματοποιήσουν εργασίες όπως ο προγραμματισμός ραντεβού και η αναθεώρηση σχεδίων νοσηλευτικής φροντίδας, με πρωτοφανή ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Η δυνατότητα Assessment Generation αντιμετωπίζει τη χρονοβόρα διαδικασία της ψηφιοποίησης τυποποιημένων αξιολογήσεων υγείας. Για παράδειγμα, οι επαγγελματίες υγείας μπορούν εύκολα να μεταφορτώσουν φόρμες ή έντυπα απευθείας στο Salesforce Health Cloud και να ψηφιοποιήσουν αυτόματα τις ερωτήσεις ώστε να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά από τους ασθενείς. Τα Data Cloud for Health και MuleSoft Direct for Health Cloud επιτρέπουν στους οργανισμούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης να αξιοποιούν δεδομένα από διαφορετικές πηγές, όπως ηλεκτρονικούς φακέλους υγείας και εφαρμογές υγείας, δημιουργώντας ένα ενιαίο προφίλ ασθενούς.