Το Δημοτικό Συμβούλιο του Σαν Φρανσίσκο προχώρησε στην απαγόρευση των συστημάτων αναγνώρισης προσώπου σε δημόσιους χώρους - με κάποιες εξαιρέσεις.

Έτσι γίνεται η πρώτη πόλη στις ΗΠΑ που απαγορεύει τη χρήση τέτοιων συστημάτων παρακολούθησης από τις αρχές. Ο κίνδυνος που υπάρχει από την αξιοποίηση τέτοιων τεχνολογιών όσον αφορά την παραβίαση δικαιωμάτων των πολιτών, υπερτερεί σε μεγάλο βαθμό από τα όποια πλεονεκτήματά τους, ανέφερε το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης αιτιολογώντας την απόφασή του.

Η χρήση συστημάτων αναγνώρισης προσώπου μπορεί να επιδεινώσει το ρατσισμό και «μας στερεί το δικαίωμα να ζούμε χωρίς συνεχή παρατήρηση από την κυβέρνηση» αναφέρεται στην απόφαση. Η Δημοτική Αστυνομική αλλά και άλλες αρχές της πόλης δεν επιτρέπεται, ως εκ τούτου, να αποκτήσουν, να κατέχουν ή να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου. Εξαίρεση αποτελούν τα αεροδρόμια ή άλλες εγκαταστάσεις που λειτουργούν από τις ομοσπονδιακές αρχές.

Οι πολέμιοι των συστημάτων αναγνώρισης προσώπου θεωρούν ότι αυτά παραβιάζουν βάναυσα την προστασία της ιδιωτικής ζωής των πολιτών. Εκτός αυτού, ελλοχεύει ο κίνδυνος να χαρακτηριστούν αθώοι ως παραβάτες. Από την άλλη, οι υπερασπιστές αυτής της τεχνολογίας θεωρούν ότι η αναγνώριση προσώπου μπορεί να βοηθήσει την αστυνομία στην καταπολέμηση του εγκλήματος, αλλά και να βελτιώσει την ασφάλεια των πολιτών.