Η πλειοψηφία των οργανισμών στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA) συμφωνούν στον επαναπροσδιορισμό των προϋπολογισμών πληροφορικής προς την καινοτομία, προκειμένου να βελτιώσουν την επιχειρηματική απόδοση, την παραγωγικότητα και την κερδοφορία τους, όπως έδειξε νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τη SAP AG.

Η έρευνα εξέτασε τις προτεραιότητες 500 υψηλά ιστάμενων στελεχών σε οκτώ χώρες της περιοχής ΕΜΕΑ όσον αφορά στις δαπάνες πληροφορικής, καταλήγοντας ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι δαπάνες αυτές να διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: λειτουργία, συντήρηση και καινοτομία. Το ένα τρίτο (1/3) των εταιρειών δήλωσε ότι η στρατηγική τους επικεντρώνεται στην ομαλή καθημερινή λειτουργία των υπαρχόντων συστημάτων πληροφορικής. Σε γενικές γραμμές, είναι ανησυχητικό ότι περίπου το 60% δήλωσε ότι αυτή η στρατηγική πληροφορικής δρα ανασταλτικά.

Ακόμα, η έλλειψη επενδύσεων στην καινοτομία δημιουργεί αρνητικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις, με το 44% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι ευθύνεται άμεσα για την έλλειψη παραγωγικότητας. Επίσης, το 43% υποστηρίζει ότι έχει χάσει πιθανή εξοικονόμηση κόστους λόγω του ελλείμματος στον προϋπολογισμό.

Επιπλέον, περισσότερες από τις μισές εταιρείες που ερωτήθηκαν πιστεύουν ότι θα κέρδιζαν επιχειρηματική αξία, αν επένδυαν περισσότερα κονδύλια στην καινοτομία.

Τέλος, πολλές εταιρείες καλούνται να μειώσουν το συνολικό κόστος κτήσης, προκειμένου να «ανοίξουν την πόρτα» στην καινοτομία. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνονται από εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους και περιοχές. Για την Procter & Gamble Co., μία από τις πιο αξιοθαύμαστες εταιρείες παγκοσμίως που τα προϊόντα της αγγίζουν τις ζωές περίπου 4,2 δισ. ανθρώπων από το συνολικό πληθυσμό του πλανήτη που είναι κοντά στα 6,5 δισ., η μείωση του συνολικού κόστους κτήσης και η διαχείριση της καινοτομίας είναι κρίσιμη για την εταιρεία και τους πελάτες της. Στο πλαίσιο της συνολικής της στρατηγικής, η P&G θέλει να έχει ξεκάθαρη εικόνα επί των διαδικασιών που ακολουθεί στις 80 χώρες που δραστηριοποιείται και να δημιουργεί συνθήκες για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της. Έτσι, θέτει ιδιαίτερα επιθετικούς στόχους όσον αφορά στο συνολικό κόστος κτήσης.