Η SAP AG ανακοίνωσε τη δυνατότητα λειτουργίας του SAP Business Suite με χρήση του SAP HANA ως βάση δεδομένων (SAP Business Suite powered by SAP HANA), ως επιλογή για τους πελάτες του SAP Business Suite.

Πλέον η SAP αποτελεί τον μοναδικό πάροχο μιας ολοκληρωμένης σειράς επιχειρηματικών εφαρμογών που αποτυπώνουν, επεξεργάζονται και αναλύουν δεδομένα συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο, αξιοποιώντας την in-memory τεχνολογία και άλλες καινοτομίες. Το SAP Business Suite powered by SAP HANA επιτρέπει τη λειτουργία των επιχειρήσεων σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας τη δυνατότητα για πραγματοποίηση συναλλαγών, ανάλυση στοιχείων και πραγματοποίηση έγκυρων προβλέψεων στο πλαίσιο ενός ασταθούς περιβάλλοντος.

Παράλληλα, απαλλάσσει τις επιχειρήσεις από την πολυπλοκότητα που δημιουργούν τα διάσπαρτα δεδομένα και συστήματα. Ταυτόχρονα τους δίνει την ευκαιρία να μετατρέπουν άμεσα τη διορατικότητα που προκύπτει από την πρόσβαση σε τα real-time δεδομένα σε δράση αποφεύγοντας τις πολύπλοκες διαδικασίες. «Το 2010, ο ιδρυτής μας και Πρόεδρος Dr. Hasso Plattner, έθεσε τα θεμέλια για την πραγματοποίηση ενός τολμηρού οράματος που τοποθετεί το SAP HANA στο επίκεντρο μιας συνολικής ανανέωσης της SAP. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών, έχουμε ανταπεξέλθει πλήρως στις απαιτήσεις του αρχικού οράματος, με τη σημερινή μέρα να αποτελεί ορόσημο» δήλωσε ο Dr. V. Sikka, μέλος του SAP Executive Board.