Την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του νέου ERP συστήματος S/4HANA on Cloud, καθώς και την παραγωγική λειτουργία του SAP OnBoard για το σύνολο του στόλου του ομίλου Αγγελικούση, ανακοίνωσε η SAP HELLAS.

Η δομή του νέου συστήματος βασίζεται στο S/4HANA (εγκατεστημένο στο HANA Enterprise Cloud) και την cloud λύση SAP SuccessFactors, για τη διαχείριση πληρωμάτων (Crew Management) καθώς και τη διαχείριση τoυ ανθρωπίνου δυναμικού του Ομίλου (HRMS).  Σ’ αυτούς τους δύο πυλώνες βρίσκεται  μια τρίτη λύση, βασισμένη στο SAP Edge Services, με τελικό αποτέλεσμα το «SAP OnBoard», που εισάγει συγκεκριμένες λειτουργίες του S/4HANA στον στόλο. Η απόλυτη διασύνδεση  (out of the box) των τριών κυρίων συστημάτων της λύσης (SAP SuccessFactors, SAP S/4 HANA, SAP OnBoard) επιτυγχάνουν τη σχεδόν real-time επικοινωνία με κάθε πλοίο του ομίλου.

α οφέλη συνοψίζονται στη  δημιουργία της κατάλληλης τεχνολογικής υποδομής σε συνδυασμό με ένα web-based σύστημα για την κάλυψη των αναγκών του, την ελαχιστοποίηση των «στεγανών» όσον αφορά στη διάχυση δεδομένων και γνώσης, την αντικατάσταση των πολλών συστημάτων με ένα κεντρικό και πολύ πιο λειτουργικό σύστημα, την απλοποίηση και σημαντική μείωση του φόρτου εργασίας των πλοιάρχων χάρη στις ασφαλείς και εξ αποστάσεως ελεγχόμενες on-board λύσεις οι οποίες εγκαταστάθηκαν στα πλοία και, τέλος, την ανά πάσα στιγμή και σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση σε ποιοτικά δεδομένα, αλλά και οικονομικής φύσεως πληροφορίες.

Το συνολικό έργο που ολοκληρώθηκε εντός 12 μηνών υλοποιήθηκε από την ομάδα συμβούλων της SAP Hellas  και τέσσερις συνεργάτες της.  Σημειώνεται ότι την Τρίτη 30 Ιουνίου η SAP Hellas διοργανώνει Virtual Event με θέμα Shipping the Future with SAP, με σκοπό την παρουσίαση των λύσεων της SAP για την ναυτιλία.